Valtion tutkimusrahoitus vie satoja Tyksin tutkimuksia eteenpäin

Tutkimusta ei tehdä ilman resursseja. Valtion tutkimusraha jaetaan Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella (Tyks erva), niin että jokainen hakemus punnitaan erikseen. Tänä vuonna rahaa jaetaan 216 tutkijalle – eli yhtä moneen tutkimushankkeeseen sekä osin muihin kuluihin 3,7 miljoonaa euroa.

Valtion budjetissa on tutkimusrahoitusta terveydenhuollon tutkimushankkeisiin 21 miljoonaa euroa. Tyks erva saa tästä 17,8 prosenttia eli runsaat 3,7 miljoonaa euroa. Prosenttiosuus syntyy tutkimusylilääkäri, professori Päivi Rautavan mukaan vastuualueen tiedetuotosten mukaan. Esimerkiksi Husin liki kolme kertaa suurempi erva-alue saa määrärahasta runsaat 41 prosenttia. Tämä kertoo Turussa tehtävän tutkimuksen suuresta volyymista.

Vuodelle 2020 rahaa on jaettu maaliskuussa vahvistetun päätöksen mukaan runsaat 3,5 miljoonaa euroa. Myöhemmin tänä vuonna klinikat jakavat niin sanottua klinikka-EVO-rahaa 600 000 euroa. Raha jaetaan hakemusten perusteella klinikoille Turkuun, Satakuntaan ja Vaasaan. Lisäksi tutkimusrahoituksella katetaan esimerkiksi tieteellisen julkaisun open access-maksuja sekä yleiskuluja.

Valtion tutkimusrahoitusta on tälle vuodelle Tyks erva:lla myönnetty yhteensä 216 tutkijalle. Näistä 100 on varttuneita dosentti tai professoritason tutkijoita, 46 post doc-vaiheen tutkijoita, joiden väitöskirjasta on aikaa alle 10 vuotta sekä 69 tohtorin väitöskirjan tekijää.

Jokainen hakemus ja tutkija arvioidaan

Rahojen jakamisesta päättää Tyks ervan tutkimustoimikunta.

– On hyvin erilaisia tapoja jakaa rahat. Tyksin erva-alueella arvioidaan jokainen hakemus erikseen. Olemme lähteneet siitä, että uudetkin hyvät hankkeet voivat saada rahoitusta, kun hakemus on perusteltu, Päivi Rautava sanoo.  Kriteerit ovat tiukat, sekä tutkimussuunnitelma että tutkijan näytöt arvioidaan. Tarvitaan myös konkretiaa, mikä muuttuu, jos tutkimuksessa onnistutaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaiset yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet vuosina 2020 -2023 ovat tulevaisuuden dataintensiiviset tutkimusmenetelmät terveydenhuollon käyttöön toiseksi kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus ja tutkijan urapolun tukeminen ja kolmanneksi terveyseroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus. STM:n vaatimus oli jakaa rahoista vähintään puolet näille painopistealoille, tämä toteutuu kirkkaasti.

Tulevaisuuden hoitoja sekä palvelujärjestelmän petraamista

Dosentti Jussi Postin tutkimuksen tähtäimessä on luoda parempaa diagnostiikkaa tapaturmaisiin aivovammoihin. Hänelle rahoitusta myönnettiin 25 500 euroa tutkimuskokonaisuuteen Tapaturmaisten aivovammojen akuuttivaiheen biokemiallinen diagnostiikka. Tulevaisuudessa vaikka päänsä iskenyt urheilija voitaisiin sylki- tai verinäytteen avulla tsekata – pelaamaan vai ambulanssiin. Postin tutkimus on esimerkki tulevaisuuden dataintensiivisitä tutkimusmenetelmistä. Lue lisää Postin tutkimuksesta.

Hoitotieteen professori Helena Leino-Kilpi vetää laajaa tutkimuskokonaisuutta potilasohjauksen etiikan ja tuloksellisuuden arvioinnista. Yksi potilaan oikeuksista on oikeus tietoon. Nyt tutkitaan, toteutuuko tämä. Leino-Kilven vetämä tutkimuskokonaisuus sai rahoitusta 39100 euroa. Tutkimus täyttää ministeriön painopistealueista jopa kaksi. Tutkimus on terveyseroja kaventavaa palvelujärjestelmätutkimusta:

– Voidaanko tehdä jotain paremmin tai toisiin? Nämä ovat kysymyksiä, joita palvelujärjestelmätutkimuksessa pitää esittää. Paljon liittyy tietoon, jonka varassa ihmisen pitää pärjätä, Leino-Kilpi sanoo.

Tutkimus täyttää myös kliiniseen ja translationaaliseen terveystieteelliseen tutkimuksen kriteerit. Lue, mistä tutkimuksessa on kyse.

Valtion tutkimusrahoituksen suurimmat apurahat euroina Tyks erva-alueella 2020

Varttuneille tutkijoille:

Antti Saraste                       38 250           Sydämen vajaatoiminnan molekyylikuvantaminen

Rinne Juha, Pet-keskus       35 700           Alzheimerin taudin varhainen havaitseminen

Erika Isolauri                      34 000           Varhainen mikrobisto  sairauden riskin tunnistamisesta kohti tehokasta ehkäisyä

Jarmo Hietala                     29 750           Vaikeiden mielenterveyshäiriöiden tulehdukselliset taustamekanismit (osa vaikeiden mielenterveyshäiöiden tutkimusohjelmaa)

Ville Peltola                        25 500           Lasten antimikrobihoitojen kohdentaminen uusien biomarkkereiden avulla

Katja Pahkala                      25 500           Kardiometabolisten sairauksien varhainen kehitys ja ehkäisy - pitkittäinen vauvaiässä alkanut STRIP-tutkimus

Jussi Posti                            25 500           Tapaturmaisten aivovammojen akuuttivaiheen biokemiallinen diagnostiikka

Olli Tenovuo                       25 000           Aivovammojen pitkäaikaisvaikutusten mekanismit

Liisa Lehtonen                    21 250           Perhekeskeisyyden kehittäminen keskoshoidossa

Jetro Tuulari, psykiatria      21250            Varhaislapsuuden paino ja aivojen kehitys myöhemmän terveyden ennustajana

Linnea Karlsson                  21 250           Raskaudenaikainen stressi ja lapsen aivojen kehitys: maitohampaat tietolähteenä.

Peltonen Sirkku                   21250            Neurofibromatoositutkimus

Jääskeläinen Satu               21250            Krooninen kipu ja tinnitus - mekanismit, riskitekijät ja neuromodulaatiohoidon mahdollisuudet

Rovio Suvi                           21250           Pitkittäiset ja ylisukupolviset kognitiivista toimintaa määrittävät tekijät LASERI-tutkimuksessa

Laura Airas                         28 050           MS-taudin multimodaalinen kuvantaminen tuo piilevän tulehduksen esiin

Hannu Aronen                    39 950           Novel MRI techniques for non-invasive detection and characterization of prostate cancer: Development and validation study

Fausto Biancari                   22 950           FinnValve tutkimus: kansallinen rekisteritutkimus aorttaläpän ahtauman kirurgista ja transkatetrista hoidosta

Heikki Irjala                        27200            Uusia keinoja pään ja kaulan alueen syövän diagnostiikkaan ja hoitoon

Sirpa Jalkanen                    25500            Akuutin keuhkovaurion uudet hoitomahdollisuudet

Juho Joutsa                         20 400           Liikehäiriösairauksien alkuperä aivoissa

Markus Juonala                  27 200           Lapsuuden lihavuuden merkitys valtimotaudin ja tyypin 2 diabeteksen kehittymisessä

Tuomas Kiviniemi               59 500           CAREFIB KONSORTIO Eteisvärinän haittatapahtumien ehkäisy sydäntoimenpidepotilailla

Juhani Knuuti                      20400            Uudet kuvantamis- ja analyysimenetelmät sydänsairauksissa

Minna Lukkarinen              29750            FinnBrain Pediatrics FinnBrain substudyThe development of chronic disorders by the age of 5 years

Olli Raitakari                                            68 000           Ancestral environmental exposures and offspring health - a multigenerational epidemiologic cohort study across 3 generations.

Schleutker Johanna            27 200           ANO7, aggressiivisen eturauhassyövän uusi alttiusgeeni

Jorma Toppari                    22950            Kohorttitutkimuksilla kehityksellisten hormonijärjestelmäsairauksien juurille

Juhani Airaksinen               39950            Uusia ratkaisuja sydänkohtausten diagnostiikan haasteisiin

Helena Leino-Kilpi              39 100           Potilasohjauksen etiikan ja tuloksellisuuden arviointi

Päivi Rautava                      38250            Palvelujärjestelmän kehittäminen rekisteritiedolla

Ilkka Helenius                     25 500           Lastenortopedisten sairauksien hoito

Tarja Saaresranta               28263            Uni ja hengitys

Sanna Salanterä                 30600            Hoitotaakan arviointi

Andre Sourander                39950            Voimaperheet-tutkimus Perhekeskeinen lasten mielenterveysongelmien varhainen puuttuminen, ennaltaehkäisy ja hoito

Riitta Suhonen, VSSHP         21250           Yksilöllinen hoito, palvelut ja ympäristö ikääntyneen henkilön itsenäisen selviytymisen ja itsenäisyyden edistämiseksi  

Konsortiot

Timo Laitio                         59500            Effect of xenon on brain injury, neurological outcome and survival in patients after aneurysmal subarachnoid haemorrahage;

 

Post doc -tutkijat

Laura Toivonen                    25 500          Nenän metabolomin ja mikrobiotan yhteys hengitystieinfektioihin ja astman kehittymiseen lapsilla

Johanna Lempainen             21854            Tyypin 1 diabeteksen tautipolkujen kuvaaminen ja ennakointi

Inari Laaksonen                   21250            Potilaiden saama hyöty ja mahdolliset haitat ortopedisessä leikkaushoidossa

Minna Stolt                         25 500          Jalkaterveys ja hyvinvointi: nivelreumaa sairastavan jalkaterveyden edistämine

 

Lisäksi rahoitusta sai 177 tutkijaa. Katso myönnetyt hankerahat.

Teksti: Sini Silvàn

Muokattu : 18.6.2020 13:48
Luotu : 24.3.2020 13:07