​Vankomysiiniresistentin enterokokin (VRE) aiheuttama epidemia Turun kaupungin hyvinvointitoimialan yksiköissä ja Tyksissä

Eräillä Tyksin osastoilla sekä eräissä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan yksiköissä on todettu 15.10.2018 lähtien ja 27.11. mennessä yhteensä 9 vankomysiinille resistentin enterokokin (VRE)-löydöstä. Tapaukset ovat kaikki oireettomia VRE:n kantajuuksia. VRE:n aiheuttamia infektioita ei toistaiseksi ole todettu. 

Vankomysiiniresistentti enterokokki (VRE) on tavanomaisille antibiooteille vastustuskykyinen suolistobakteeri. Se voi aiheuttaa virtsainfektioita, haavainfektioita ja verenmyrkytyksiä. Sen kyky aiheuttaa infektioita on kuitenkin yleensä vähäinen. Ongelmana on, että siihen on käytettävissä vain rajallinen määrä tehokkaita antibiootteja.  

Varsinais-Suomen alueella todetaan vuosittain 2–6 VRE-tapausta, jotka ovat irrallisia, epidemioihin liittymättömiä löydöksiä. Koko maassa VRE-tapausten määrät ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti.  

Infektiontorjuntayksiköt Tyksissä ja Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla selvittävät epidemiaa. Selvitystyöhön kuuluvat VRE-tartunnalle mahdollisesti altistuneiden henkilöiden tunnistaminen ja seulontanäytteiden otto. VRE säilyy pinnoilla pitkään tartuntakykyisenä. Se voi levitä sairaalassa kosketuspintojen ja tekstiilien sekä yhteisten WC- ja pesutilojen kautta. Tämän takia todetun VRE-tapauksen kanssa samassa potilashuoneessa olleet sekä samaa WC- ja pesutilaa käyttäneet joudutaan seulomaan VRE:n varalta. Jos osastolla on yhteiskäyttöinen WC tai pesutila, seulottavien potilaiden määrä voi olla huomattava. Epidemian rajaamiseksi todettuja kantajia on hoidettava omassa huoneessa kosketusvarotoimin. Myös hygieniakäytäntöjä ja laitoshygieniaa näillä osastoilla parannetaan edelleen.

Muokattu : 28.11.2018 11:01
Luotu : 28.11.2018 11:00