Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ICT-uudistuksiin 18 miljoonan euron valtionrahoitus

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen käynnistämisen ja toimeenpanon ICT-muutoskustannuksiin on myönnetty 18,2 miljoonaa euroa valtionrahoitusta. Tämä on suurin ICT-kustannusten valtionrahoitus, jota eri hyvinvointialueille tässä vaiheessa myönnettiin. 

Rahoitusta käytetään vuosina 2022–2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakentamisessa välttämättömiin tietohallinnon hankintoihin sekä tietojärjestelmien muutoksiin ja integraatioon.

- Olemme hyvin tyytyväisiä rahoituspäätöksestä, jolla voidaan kattaa osa erittäin työläästä kokonaisuudesta. On tietenkin todettava, että tämäkään rahoitus ei riitä kaikkeen, vaan kokonaisrahoitusta on myöhemmin arvioitava uudelleen. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Varsinais-Suomessa on nykyisin hyvin hajanainen, ja se koostuu yli 40 eri järjestelmästä ja niissä on vielä useita eri kirjaamistapoja samoissakin järjestelmissä, kertoo hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Matti Bergendahl.

Myöhemmin tulevan talven aikana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin käsittelee hyvinvointialueen tulevaa ICT-arkkitehtuuria ja linjaa yleisellä tasolla järjestelmäuudistuksen priorisoinneista käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Katso lisätietoa valtionrahoituksesta.

Valmistelujohtajan määräaikaiseen virkaan viisi hakemusta

Hyvinvointialueen valmistelujohtajan määräaikaiseen virkaan (1.1.–30.6.2022) haki viisi henkilöä: Risto Miettunen, Antti Parpo, Arja Pesonen, Sirpa Rantanen ja Laura Saurama. Valmistelujohtajan vastuulla on väliaikaisen valmistelutoimielimen hankkeiden operatiivinen johtaminen.

Väliaikainen valmistelutoimielin asetti kolmihenkisen ryhmän valmistelemaan nimitystä. Ryhmään kuuluvat poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Minna Arve, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Matti Bergendahl sekä varapuheenjohtaja Tuomas Heikkinen.

Vate pyrkii päättämään valmistelujohtajasta kokouksessaan tammikuun ensimmäisellä viikolla. Valinnassa on tarkoitus painottaa muun muassa kokemusta sote-uudistuksesta, valmistelu- ja muutostyöstä, esittelystä sekä käytännössä osoitettua johtamiskokemusta.

Hyvinvointialueen strategiatyö käyntiin

Poliittisella seurantaryhmällä on kolme keskeistä tehtävää: valmistella tulevan hyvinvointialueen johdon nimitykset, organisaatiorakenne sekä strategia. Käytännössä strategiatyö suunnitellaan aloitettavaksi vuodenvaihteen molemmin puolin sidosryhmäkyselyillä, toimintaympäristön analyysilla sekä työpajoilla. Hyvinvointialueen strategialuonnos on tarkoitus esitellä tammikuun aluevaaleissa äänestettävälle aluevaltuustolle sen ensimmäisissä kokouksissa. 

Seurantaryhmä käynnisti aiemmin aluevaltuuston ensimmäisen strategian esivalmistelun ja nimesi valmisteluun ohjausryhmän. Väliaikainen valmistelutoimielin valitsi nyt Vaten jäsenistä ja varajäsenistä strategiatyöhön osallistumaan Sari Hietalan (KTO), Riitta Liuksan (Turku), Patrik Nygrénin (Parainen), Mikko Pakarisen (Kaarina), Jari Sainion (Alpe) sekä Petri Virolaisen (VSSHP). Lue poliittisen seurantaryhmän tiedote 20.12.2021.

Taustaksi: Väliaikainen valmistelutoimielin vate vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelusta, kunnes hyvinvointialueen aluevaltuusto aloittaa maaliskuun alussa 2022.

Muokattu : 3.1.2022 11:56
Luotu : 23.12.2021 8:21