Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kouluttaa 200 elintapaohjauksen ammattilaista

Elintapaohjauksen avulla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri haluaa antaa asiakkailleen pysyvää vaikutusta terveyteen. Uni, liikunta ja ravinto otetaan hoitokeinoiksi uudessa koulutusohjelmassa, jonka aloittaa yhteensä 200 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Neljä ihmistä sauvakävelyllä.

Sairaanhoitopiirissä käynnistyvä Vesote-koulutus edistää liikunnan, lääkkeettömän unen ja terveellisen ravinnon ohjauksen ottamista mukaan hoitopolkuihin. Kuva: KKI-ohjelma Petteri Kivimäki.

Varsinais-Suomessa alkaa lokakuussa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville suunnattu Elintapaohjauksen ammattilaiseksi -täydennyskoulutus. Se sisältää tietoa liikunnan, lääkkeettömän unen sekä ravinnon merkityksestä sekä viestinnästä.

Koulutus on osa Vesote-hanketta (Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti), jonka rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Vesote-hankkeessa on mukana 10 sairaanhoitopiiriä ja Kunnossa kaiken ikää –ohjelma. Sitä koordinoi UKK-instituutti.

Varsinais-Suomen Vesote-koulutuksen ensimmäisen koulutusjakson 100 paikkaa täyttyivät nopeasti.

–­ Tällä aihepiirille on selvästi tarvetta, sillä kiinnostus oli heti suurta. Toteutamme toisen koulutusjakson keväällä. Koulutus sisältää verkko-opintoja sekä viisi lähipäivää, sairaanhoitopiirissä työskentelevä hankesuunnittelija Linda Dalbom kertoo.

Tavoitteena on että koulutukseen osallistuisi joka sairaanhoitopiirin kunnasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, joiden avulla tieto leviäisi alueille.

Uusia polkuja

Sairaanhoitopiiri haluaa hankkeen avulla tarjota entistä yksilöllisempiä hoitopolkuja asiakkailleen. Erityiskohderyhmänä ovat ylipainoiset diabeetikot.

– Tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa liikunnan, ravitsemuksen ja lääkkeettömän unen hoidon palveluketjut. Keinoja muutokseen halutaan löytää myös ihmisille, joille liikkuminen on hankalaa, sairaanhoitopiirin tutkimusylilääkäri, ehkäisevän terveydenhuollon professori Päivi Rautava kertoo.

Hankkeessa painotetaan vaikuttavuutta. Tavoitteena on löytää luotettavia menetelmiä mitata elintapaohjauksen tuloksia.

Sairaanhoitopiirin kumppaneina hankkeessa ovat Liiku ry, Varsinais-Suomen Sydänpiiri, Lounais-Suomen diabetes ry ja TULE-tietokeskus.

Lisää vuorovaikutusta

Elintapaohjausta halutaan muuttaa entistä vuorovaikutteisemmaksi. Kouluttajana toimii lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksesta väitöskirjaa työstävä kauppatieteiden maisteri Harry Köhler.

Hän on seurannut lääkärin vastaanottotilanteita ja havainnut, että potilaat ovat vastaanottavaisempia, kun lääkäri kiinnittää huomion potilaan elämään ja arkeen. Toimiva vuorovaikutus vahvistaa potilaan luottamuksen tunnetta ja lisää hänen omaa oivaltamistaan.

– Tavoitteena on herättää potilaan sisäinen halu liikkua, esimerkiksi, jotta keinonivelet pysyisivät kunnossa. Voimme kysyä vaikkapa, miten sairaus vaikuttaa omaan arkeesi tai vaikka läheisiisi, Rautava sanoo.

Vuorovaikutteinen menetelmä ei vie enemmän aikaa, päinvastoin. Tarkoitus on jättää pois pitkät esitykset, joiden terveysvaikutus on tutkimuksissa osoittautunut heikoksi. Koulutuksessa harjoitellaan yksinkertaisia, helposti toteutettavaa toimintatapaa, josta tutkitusti on potilaalle hyötyä.

– Ammattilaisen onnistuneessa viestinnässä potilaan tilanteen ja tuntemusten ymmärtäminen yhdistyy kykyyn välittää ohjeita. Nämä yhdessä antavat edellytykset tuottaa luotettavaa tietoa, jonka potilas ymmärtää, Köhler sanoo.

Uutta hoitokulttuuria

Terveyden edistäminen unen, liikunnan ja ravitsemuksen keinoilla on uuttaa hoitokulttuuria, jolla halutaan ennen kaikkea pysyvää hyvinvointia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille.

– Tavoitteena on motivoida asiakkaita pitämään terveydestään huolta, auttaa heitä löytämään itselleen sopivat menetelmät sekä tarjota keinoja ja tukea siihen. Haluamme hankkeen kautta siirtää painopistettä enemmän ehkäisevään suuntaan, mikä säästää myös yhteiskunnan kustannuksia, Dalbom sanoo.

Muokattu : 26.9.2019 14:01
Luotu : 11.10.2017 7:40