​Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri valmistelee 9,7 miljoonan euron toimia talouden tasapainottamiseksi vuoden 2022 talousarvioon

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensi vuoden taloudellinen tilanne tulee olemaan vaikea. Taloutta rasittavat yhtäaikaisesti monet tekijät. Sairaanhoitopiirin hallitus sai tiedoksi vuoden 2022 talousarvioon suunniteltujen 9,7 miljoonan euron sopeutustoimien valmistelun etenemisen. Toimia talouden tasapainottamiseksi on suunniteltu pitkäjänteisesti esimerkiksi järjestelemällä Tyksin leikkaus- ja vuodeosastotoimintoja talvella avattavaan Majakkasairaalaan.

Suunnitellut toimenpiteet liittyvät sairaanhoitopiirin hallituksen kesäkuussa 2021 vahvistamaan vuoden 2022 talousarvioraamiin ja kesällä käynnistettyihin talouden tasapainotustoimenpiteisiin. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee vuoden 2022 talousarviota loka- ja marraskuun kokouksissaan, ja asiasta päättää sairaanhoitopiirin valtuusto marraskuun lopussa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloutta rasittavat erityisesti pitkään jatkunut koronapandemia sekä kuntien vastuulla olevan perusterveydenhuollon hyvin raskas kuormitus, joka heijastuu vahvasti erikoissairaanhoitoon. Lisäksi taloutta painavat ensi vuoden alussa avattavan Majakkasairaalan aiheuttama kustannusten lisäys. Uuden sairaalan vastaanotoilla on laskettu käyvän vuosittain lähes 90 000 potilasta ja osastoilla alkavan noin 10 000 hoitojaksoa. Näiden käyntien yhteydessä tehdään noin 9 000 leikkaussalitoimenpidettä ja syntyy lähes 4 000 lasta.

Henkilöstöön vaikuttavia säästöjä ei suunnitelmissa

– Kuntien perusterveydenhuolto on vaikeasti kuormittunut, ja se näkyy suoraan meillä erikoissairaanhoidossa sekä Tyks Akuutissa lisääntyneenä kysyntänä. Tietenkään emme jätä apua tarvitsevia potilaita hoitamatta, mutta toiminnallisia sopeutuskeinoja on keksittävä. Helppoja ratkaisuja ei ole, vaikka koronapandemia alkaakin näyttää taittumisen merkkejä. Henkilöstöön vaikuttavia toimia vältämme viimeiseen saakka, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl.

Pitkään jatkunut koronapandemia on vaikuttanut vakavasti kuntien perusterveydenhuollon toimintakykyyn. Niukat henkilöstöresurssit ovat olleet kiinnitettyinä muun muassa tartunnan jäljitykseen ja rokotusten hoitamiseen. Henkilöstöresurssien pula heijastuu terveysasemien lisäksi perusterveydenhuollon osastokapasiteettiin. Erityisesti kesällä 2021 tämä johti jatkohoitopaikkojen puutteeseen erikoissairaanhoidon päivystyksessä Tyks Akuutissa ja perusteettoman pitkiin hoitojaksoihin Tyksissä.

Tarve talouden tasapainottamiseen ei ole uusi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Tyksissä on tehty pitkäjänteisesti hyvin paljon töitä talouden tasapainottamiseksi.

Moniosainen toimenpideohjelma

Alkuvuodesta 2022 käyttöönotettava Majakkasairaala nostaa Tyksin tulosalueen kustannuksia kaikkiaan 13,3 miljoonaa euroa.

– Tilanne on nyt taloudellisesti hyvin haastava. Majakkasairaalan valmistuminen kuitenkin mahdollistaa toiminnan laajat uudelleenjärjestelyt. Meidän on myös syytä selvittää, voimmeko supistaa palveluverkostoamme. On selvää, että sillä olisi valitettavasti vaikutusta asiakkaillemme. Potilasturvallisuudesta emme luonnollisestikaan tingi, sanoo Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin suunnittelema yhteensä 9,7 miljoonan euron talouden tasapainottamisen ohjelma muodostuu useista erilaajuisista toimenpiteistä:

  • Sairaanhoitopiirin vuokratiloja karsitaan (-0,4 milj. euroa) sekä järjestellään uudelleen sairaanhoitopiirin hallinnon toimintoja (-2,5 milj. euroa)
  • Tyksin laboratorio- ja kuvantamispalveluiden toimintaa ja erityisesti näytteenottoa järjestellään uudelleen (-1,5 milj. euroa).
  • Tyksin terapiapalvelukäytäntöjä yhtenäistetään (-0,8 milj. euroa)
  • Lisäksi lisätään digitaalisia palveluja ja suunnitellaan vähennettäväksi Tyksin kiinteitä toimipisteitä (-0,3 milj. euroa).
  • Tyksin leikkaus- ja vuodeosastotoimintaa järjestellään uudelleen kapasiteettia tasapainottamalla
  • (-3,0 milj. euroa).

Majakkasairaalan avautuminen mahdollistaa Tyksin uudelleenjärjestelyjä

Uusi Majakkasairaala avataan talvella 2022. Esimerkiksi kun U-sairaalan toiminnot siirtyvät Majakkasairaalaan, monet nykyisin hajallaan olevista toiminnoista voidaan yhdistää. Erityisesti tämä näkyy leikkaussalitoimintojen tiivistymisenä niin, että leikkaustoiminta Turunmaan sairaalasta siirretään muihin yksiköihin sekä Salon tekonivelkirurgia siirretään keskitetysti kirurgiseen sairaalaan.

Näiden myötä voidaan uusia myös polikliinistä toimintaa. Muun muassa silmätautien avotoimintaa keskitetään Turunmaan sairaalaan. Leikkaussalien järjestelyjen vuoksi voidaan myös uudistaa vuodeosastokapasiteettia T-sairaalassa ja Salon sairaalassa.

Taustaksi

Talousarvioraamin 2022 lähtökohtana on, että koronapandemian vaikutukset sairaanhoitopiirin talouden kehitykseen tulisivat tasapainotetuksi valtion suorilla koronatuilla ja ettei kuluvalta vuodelta synny siten alijäämää. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille on vuosina 2020 ja 2021 myönnetty kaikkiaan 33,8 milj. euroa valtion tukea koronapandemiasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Terveydenhoidon taloustilanne asettaa vaikeat lähtökohdat sote- ja pela-uudistuksessa rakennettavalle, vuoden 2023 alusta aloittavalle hyvinvointialueelle. Kuntien on katettava sairaanhoitopiirien mahdolliset alijäämät ennen hyvinvointialueelle siirtymistä.

Muokattu : 22.9.2021 9:25
Luotu : 22.9.2021 8:52