Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakatsaus 22.9.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella koronanvirusinfektion ilmaantuvuus jatkaa nousuaan.

Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala peräänkuuluttaa vastuullisuutta tapahtumissa sekä ravintoloissa. Jokainen voi omalla toiminnallaan edistää turvallisuutta.

– Ihmisten pitäisi nyt noudattaa vielä suurempaa varovaisuutta kuin mitä viralliset ohjeet opastavat. Kouluun, työhön tai tapahtumiin ei pidä mennä vähänkään sairaana. Turvaväleistä ja käsihygieniasta on huolehdittava, Rintala sanoo.

Todettujen tartuntojen kokonaismäärä sairaanhoitopiirin alueella on nyt 521. Viime viikon aikana (14.–20.9.) ilmoitettu yhteensä 29 Covid-positiivista testitulosta sairaanhoitopiirin alueelta. Näistä viisi liittyi suoraan ulkomaan matkaan (17 prosenttia). Toistaiseksi tuntematon tartunnan lähde on kuudella tartunnan saaneista (21 prosenttia).

Korkeakoulujen opiskelijatapahtumiin ja opiskelijoiden illanviettoihin liittyi yhteensä 11 tapausta (38 prosenttia). Tartunnan saaneet ovat pääasiassa lääketieteen opiskelijoita tai lääkäreitä.

Korona-altistuksen vuoksi 500 lääketieteen kandidaattia on poissa potilaskontakteja edellyttävästä opetuksesta Tyksissä syyskuun loppuun asti.

Kahden viikon (3.9.–17.9.) ilmaantuvuus 100 000:tta asukasta kohden on sairaanhoitopiirin alueella 7,5. Ilmaantuvuus on selvästi noussut viikkoa aiemmasta, jolloin se oli 4,38 (11.9). Myös koko massa ilmaantuvuus on kohonnut. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli viime seurantajakson aikana (5.­­–18.9.) 11,5 tapausta, kun se edeltävällä jaksolla oli 6,4.

Kuvassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuvilla todetut COVID-19-tapaukset.

Sairaanhoitopiirissä varmistetut koronatartunnat 2.3. lähtien. Kuvan sisältö kerrotaan tekstimuodossa kuvan jälkeen.

Kuvassa on esitetty Varsinais-Suomessa asuvilla henkilöillä todetut koronavirustapaukset 2.3.–20.9.2020. Tilastosta voidaan huomata, että eniten positiivisia koronatapauksia ilmeni huhtikuun aikana. Tapausmäärät putosivat toukokuun aikana ja olivat selvästi alhaisemmat kesä-heinäkuun ajan. Elokuusta alkaen koronatapausmäärät Varsinais-Suomessa kasvavat vähitellen.

Tyksin kliinisen mikrobiologian laboratorio tutki viime viikon aikana yhteensä 5696 näytettä. Positiivisten näytteiden osuus oli 0,3 prosenttia. Tyks auttaa myös Satakunnan sairaanhoitopiiriä analysoimalla heidän koronanäytteitään etenkin viikonloppuisin.

Tyksin sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö kokoaa Tyksin tai yksityisistä laboratorioista tulevat tiedot.

Vierailujen rajoitukset jälleen voimaan koko sairaalassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt sairaaloissa vierailujen ohjeistusta. Tyksissä tämä tarkoittaa, että kesällä tietyillä toimialueilla vapautunut vierailukäytäntö muuttuu jälleen yhtä tiukaksi koko sairaalassa. Vierailijoita voi kerrallaan tulla yhdestä kolmeen.

– Yksittäisten hoitoyksiköiden, esimerkiksi teho-osastojen, kohdalla vierailuohjeistus voi olla tätä rajoittavampi, mikäli tämä katsotaan potilashoidon turvallisuuden kannalta perustelluksi, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa.

Vieraiden tulee ilmoittautua etukäteen.

– Pyydämme vierailijoilta varmistamaan vierailunsa sopivuuden osastolta. Jos otamme vieraita vastaan, annamme heille ohjeet turvalliseen vierailuun jo etukäteen. Myös vierailun aikana henkilökuntamme tehtävä on opastaa vierailijaa käsihygienian ja tarvittaessa suojainten käytössä, sairaalaylihoitaja Tuija Lehtikunnas sanoo.

Vierailu sairaalassa on tietenkin mahdollista vain siinä tapauksessa, että vieras on täysin terve ja oireeton.

Lue lisää: THL:n ohje vierailuista sairaaloista koronavirusaikana

Muistutamme riittävistä turvaväleistä kaikissa kohtaamisissa, säännöllisestä käsien pesusta ja yskimishygieniasta – omaksi ja muiden terveydeksi.

 * Luvut täsmentyvät päivittäin tietojen rekisteröitymisestä johtuen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ilmoittaa kaikki Varsinais-Suomen alueella todetut koronavirustartunnat riippumatta siitä, missä näyte on otettu ja analysoitu. Turun lentoasemalla otetut positiiviset näytteet kirjautuvat Turkuun, jos henkilöllä ei ole vakituista osoitetta Suomessa. THL tartuntatautirekisterin luvut sisältävät kaikki tapaukset, joiden kotipaikka on Varsinais-Suomi, mutta näyte on voitu ottaa muualla kuin Varsinais-Suomessa.

Ennen yhteydenottoa ja testeihin hakeutumista suosittelemme aina oirearvion tekemistä Omaolo-palvelussa.

Katso koko maan tilanne: THL:n valtakunnallinen tilannekatsaus.

Lue Lounais-Suomen aluehallintoviraston kooste ohjeista.


Teksti: Suvi Vainio


Muokattu : 22.9.2020 13:19
Luotu : 22.9.2020 11:22