Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakatsaus 27.8.2020

Koronavirustartuntamäärät Varsinais-Suomessa ovat lievässä kasvussa. Kansainvälisesti vertailtuna tartuntamäärät ovat kuitenkin edelleen erittäin matalia. Verrattuna kevääseen, tartuntoja Varsinais-Suomen alueella on ollut tähän mennessä elokuussa 58 (26.8. mennessä) eli alle kolmannes maaliskuun (193) määristä.

Suuri osa koronavirustartunnan saaneista alueellamme on tällä hetkellä nuoria aikuisia. Valtaosa (70 %) tartunnoista on johdettavissa ulkomaille. Lisäksi joukossa on perheiden sisäisiä tartuntoja. 

KUVA 1: Varsinais-Suomessa asuvilla todetut koronavirustapaukset 1.3.–25.8.2020. Lähde: VSSHP:n tartuntatautirekisteri.

Varsinais-Suomessa asuvien koronavirustapaukset 1.3.–25.8.2020. Kuvan sisältö kerrotaan tekstimuodossa kuvan jälkeen.

Kuvassa 1 on esitetty Varsinais-Suomessa asuvilla henkilöillä todetut koronavirustapaukset 1.3.–25.8.2020. Tilastosta voidaan huomata, että eniten positiivisia koronatapauksia ilmeni huhtikuun aikana. Tapausmäärät putosivat toukokuun aikana ja olivat selvästi alhaisemmat kesä-heinäkuun ajan. Elokuussa positiivisten testitulosten määrä on ollut jälleen lievässä kasvussa keskikesän tilanteeseen verrattuna. 

KUVA 2: Koronavirustestien määrä Tyksin kliinisen mikrobiologian laboratoriossa 1.3.–23.8.2020. Lähde: VSSHP:n tartuntatautirekisteri.

Koronavirustestien määrä Tyksin kliinisen mikrobiologian laboratoriossa 1.3.–23.8.2020. Kuvan sisältö tekstinä kuvan jälkeen.

Kuvassa 2 on esitetty Tyksin kliinisen mikrobiologian laboratorion tekemien koronatestien määrä 1.3.–23.8.2020. Kuvasta voidaan nähdä, että testien määrät ovat kasvaneet keväästä lähtien koko ajan. Määrissä on päiväkohtaista vaihtelua. Nyt testien lukumäärä on jo n. 1400 kpl vuorokaudessa. 

Varmistetut tapaukset VSSHP:n alueella

Viimeisten 7 vuorokauden aikana (18.8.- 25.8.2020) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on ilmoitettu yhteensä 19 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Yhtään koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta ei ole kuluneen viikon aikana todettu.*  

Uusien tapausten ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa oli 5,2 tapausta 100 000 asukasta kohden (22.8.), ja koko maassa 3,3 (22.8.). 

THL:n valtakunnallinen tilannekatsaus

Neuvonta- ja puhelinpalvelut valitettavan ruuhkautuneet  

Testaustarve on kasvanut viime viikkoina hyvin voimakkaasti. Päivystyksessä on merkittävää ruuhkaa testeihin hakeutuvien puhelin- ja muun neuvonnan vuoksi. Näytteenottoon pääsy saattaa kestää sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä neljä päivää ja tulosten saaminen keskimäärin kolmesta neljään päivää. 

– Asiakkaat ovat pääosin ymmärtäneet ruuhkat. Haluan kiittää kärsivällisestä suhtautumisesta tilannetta ja henkilöstöämme kohtaan. Me kaikki voimme osaltamme vaikuttaa ruuhkien tasaantumiseen. Testitulosten perään ei kannata soittaa, sillä tulokset tulevat omakantaan heti, kun valmistuvat. Jos näyte olisi positiivinen, potilaaseen ollaan aina yhteydessä puhelimitse. Osa asiakkaista soittaa meille useita kertoja, mikä valitettavasti ruuhkauttaa palvelua entisestään, kertoo toimitusjohtaja Sirpa Rantanen Tyks Akuutista. 

Ennen yhteydenottoa ja testeihin hakeutumista suosittelemme aina oirearvion tekemistä Oma olo -palvelussa . 

Positiivisia tuloksia koronatestauksista kuluneella viikolla oli 0,1 prosenttia. 10-vuotiaita tai nuorempia testatuista oli noin 24 prosenttia, kun vastaava luku vielä kesäkuussa oli vain puolet tästä, noin 12 prosenttia. 

Sairaanhoitopiirin alueella on potilaita sairaalahoidossa koronavirustartunnan tai koronaepäilyn vuoksi. Osa näytteistä on kuitenkin osoittautunut negatiivisiksi. 

Muistutamme riittävistä turvaväleistä kaikissa kohtaamisissa, säännöllisestä käsien pesusta ja yskimishygieniasta – omaksi ja muiden terveydeksi.

Sairaanhoitopiiri parantaa valmiuttaan koronavirustilanteeseen järjestelmällisesti  

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri toivoo entistäkin täsmällisempiä kansallisia ohjeita testauskriteereiksi. 

– Haluamme varmistaa, että voimme kohdentaa sekä henkilöstö- että taloudelliset resurssit mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tällä voidaan lyhentää testijonoja ja sitä kautta ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Varaudumme mahdollisesti nousevaan toiseen korona-aaltoon jatkuvasti monin tavoin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.  

Testauspisteitä perustetaan alueella monimuotoisesti, ja näytteenoton sekä analytiikan resursseja vahvistetaan yhteistyössä kuntien kanssa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pitää erittäin tärkeänä, että valtio korvaa koronaviruksen leviämisen ehkäisystä johtuvat kulut täysimääräisesti, mukaan lukien merkittävästä henkilöstön lisätarpeesta johtuvat kulut.

Lisätietoa koronasta VSSHP:n alueella

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronasivu


* Luvut täsmentyvät päivittäin tietojen rekisteröitymisestä johtuen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ilmoittaa kaikki Varsinais-Suomen alueella todetut koronavirustartunnat riippumatta siitä, missä näyte on otettu ja analysoitu. Turun lentoasemalla otetut positiiviset näytteet kirjautuvat Turkuun, jos henkilöllä ei ole vakituista osoitetta Suomessa. THL:n tartuntatautirekisterin luvut sisältävät kaikki tapaukset, joiden kotipaikka on Varsinais-Suomi, mutta näyte on voitu ottaa muualla kuin Varsinais-Suomessa.

Muokattu : 27.8.2020 12:05
Luotu : 27.8.2020 10:07