​Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto kokoontui 14.6.2022.

Valtuuston kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat:

Valtuusto hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Valtuuston päätöksen mukaisesti sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2021 ylijäämä 14.436.874,36 euroa kirjataan taseen yli- ja alijäämätilille. Tilinpäätös (pdf) on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivulla. 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 merkittiin tiedoksi. Kertomus lähetettiin hallitukselle toimenpiteitä varten. Arviointikertomus on luettavissa verkkosivulla: VSSHP:n tarkastuslautakunta: haasteina yhtenäisen tietojärjestelmän puute ja talouden epätasapaino

Sairaanhoitopiirin kuluvan vuoden talousarvioon tehtiin 302 600 euron psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lisäresursointi, (tiedote 24.5.2022 Tyks Psykiatrialle esitetään 16 uutta vakanssia).

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen uusiksi jäseniksi jäljellä olevaksi kaudeksi valittiin (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa) Mikko Saari (Niklas Kaupponen), Anita Bristolin (Marjaana Mäkinen) sekä Sauli Seittenranta (Niko Aaltonen). Uudet jäsenet valittiin Mikko Koivumäen, Heidi Haapalan ja Ville Valkosen tilalle. Hallituksen jäsenet verkkosivulla. 

Sairaanhoitopiirin valtuusto kokoontuu viimeisen kerran tiistaina 29.11.2022.

VSSHP:n valtuuston kokouksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 15.6.2022 12:10
Luotu : 14.6.2022 15:04