Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston päätökset 30.11.2021

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän uusi valtuusto kokoontui 30.11.2021. Valtuusto teki ensimmäisessä kokouksessaan seuraavat päätökset:

  • Talousarvio jää sairaanhoitopiirin viimeiseksi talousarvioksi, sillä sairaanhoitopiirin toiminta sulautuu 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen.
  • Valtuusto jatkoi nykyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa vuodelle 2022 sekä vahvisti Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen vuodelle 2022.

Sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl piti valtuustolle esitelmän "VSSHP kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta":

Varsinais-Suomi on yksi harvoja maakuntia, jossa väkiluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2040 mentäessä. Samaan aikaan kuitenkin väestömme ikääntyy. Valtakunnallisesti tarkastellen maakunnassamme on eniten sote- ja pela-järjestäjiä, kaikkiaan 28 eri toimijaa. Samaan aikaan myös asiakas- ja potilastietojärjestelmämme on hyvin hajanainen. Toimintaympäristömme on monella tavalla haastava.

Uskon, että tulemme olemaan hyvinvointialue, joka hyötyy ehkä kaikkein eniten sote- ja pela-uudistuksesta. Edessämme on runsaasti työtä matkalla kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta. Tehtävämme on saada muutos vietyä läpi hallitusti niin, että käyttäjäasiakkaillemme uudistus näkyy nimenomaan palvelujen parantumisena ja parempana saatavuutena. Uudistuksen perimmäinen tavoite on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

Matka kohti tavoitetta vie aikaa. On selvää, että kaikin osin valmistelu ei ole valmis heti vuoden 2023 alussa, kun sairaanhoitopiirin toiminta sulautuu tulevaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen.

Olemme saaneet hyvinvointialueen valmistelun tänä syksynä hyvään alkuun yhteistyössä useiden sidosryhmien kanssa. Huomioimme kaikessa valmistelussamme yliopistollisuuteemme, yhteistoiminta-alueen kokonaisuutena sekä kaksikielisyyden. Varsinais-Suomessa meillä on vastuullamme kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen koordinaatiovastuu, johon tällä hetkellä odotamme ministeriöltä päätöstä rahoituksesta työn käynnistämiseksi.

Kaiken kaikkiaan olemme saaneet ja anoneet valtionavustusta hyvinvointialueen toimeenpanoa varten tälle vuodelle 1,4 miljoonaa euroa ja ensi vuodelle 2022 on odotettavissa noin 4,4 miljoonan euron avustus.

Tuleva vuosi 2022 on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viimeinen toimintavuosi. Meillä on ensi vuodelle useita sitovia tavoitteita, ja näistäkin kaksi liittyy juuri hyvinvointialueen rakentamiseen.

Uudistus myllertää alaamme ainutkertaisella tavalla. Sairaanhoitopiirissä tehtävänämme on huolehtia, että asiakkaidemme palvelut jatkuvat vähintään yhtä laadukkaina kuin aiemminkin. Luotan henkilöstömme lujaan ammattitaitoon ja uudistuvaan toimintaamme, kun suuntaamme kohti uutta.

Sairaanhoitopiirille uusi hallintoylihoitaja

Valtuusto valitsi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajaksi terveystieteiden tohtori Tarja Heino-Tolosen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Hallintoylihoitajan tehtäviin kuuluu laaja-alaisesti hoitotieteellisen tutkimuksen sekä sen toteuttamisesta vastaaminen yhdessä kansallisten sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa, vastata hoitotyön sisällön ja menetelmien arvioinnista sekä yhteistyöstä potilasjärjestöjen kanssa sekä toimia VSSHP:n äänenä hoitotyön valtakunnallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

VSSHP:n valtuuston kokouksen esityslistat ja pöytäkirjat internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi


Muokattu : 30.11.2021 16:28
Luotu : 30.11.2021 15:43