Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2021 talousarvio laadittu poikkeuksellisessa tilanteessa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensi vuoden talousarviota on valmisteltu erittäin vaikeasti ennakoitavassa tilanteessa. Kuluva vuosi on ollut täysin poikkeuksellinen koronapandemian aiheuttamien kulujen vuoksi.

Taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 on rakennettu jäsenkuntien kanssa sovitun kehyksen mukaisesti. Jäsenkuntien maksuosuudet voivat nousta vuosittain enintään +2,5 prosenttia. Sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee marraskuun lopussa talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021-23. 

Sairaanhoitopiiri arvioi, että jäsenkuntien myyntituotot jäävät tänä vuonna noin 21 miljoonaa euroa talousarviosta. Koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen päättyessä ja tilanteen normalisoituessa on odotettavissa, että palvelujen kysyntä palaa pandemiaa edeltävälle tasolle, kun terveyskeskukset ja muut lähettävät tahot toimivat jälleen normaalisti.

– Koronapandemia hankaloittaa talouden ennustettavuutta monin tavoin. Taloussuunnitelmamme laaditaan monen vuoden tähtäimellä. Olemme tämän syksyn aikana päivittäneet lisäksi strategiaamme, joka on menossa marraskuun valtuuston hyväksyttäväksi. Painotamme tulevaisuudessa muun muassa asiakas- ja henkilöstökokemuksen vahvistamista, yhteistyön lisäämistä sekä haemme keinoja ratkaista haastavaa taloudellista tilannetta, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl.

Taloussuunnitelmakaudella sairaanhoitopiirin toimintakuluja kasvattaa T3-rakennuksen eli Majakkasairaalan käyttöönotto.

Asukaskohtaiseksi valmiusmaksuksi esitetään 15 euroa

Sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee marraskuussa myös esitystä, jonka mukaan kaikilta 28 jäsenkunnalta peritään tänä vuonna erillinen koronapandemiasta johtuva valmiusmaksu. Kaikkiaan maksua kerättäisiin 7,2 miljoonaa euroa, mikä on 15 euroa asukasta kohden.

– Vuosi on taloudellisestikin monella tavalla historiallisen vaikea. Syksyllä talous on kuitenkin kehittynyt suotuisasti, ja tästä syystä valmiusmaksua on voitu pienentää. Olemme myös onnistuneet hillitsemään sairaanhoitopiirin kustannuksia syksyn aikana tehokkaasti, sanoo sairaanhoitopiirin talousjohtaja Arja Pesonen.

Sairaanhoitopiiri neuvotteli kuntien kanssa alun perin nyt esitettyä korkeammasta valmiusmaksusta.

– Asiakkaisiimme taloudellinen tilanne ei heijastu. Hoitoon ja tutkimuksiin pääsee, ja tuleekin hakeutua edelleen tavalliseen tapaan. Olemme koko koronapandemian ajan pyrkineet pitämään palvelumme mahdollisimman normaalina. Jonotilanne on vuoden kuluessa jo korjaantunut jonkin verran, sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl sanoo.

Nyt esitetty valmiusmaksu otettaisiin käyttöön, jos valtionavustukset eivät kata sairaanhoitopiirille koronapandemian hoidosta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä täysimääräisesti.

– Valtion suoran koronapandemian vaikutuksiin kohdennetun tuen toteutuminen on toiminnallemme välttämätön. Ratkaisu valtion rahoituksesta saadaan todennäköisesti marraskuun aikana. Jakoperusteiden mukaan ennakoimme, että Varsinais-Suomeen saatavan tuen määrä voisi olla noin 15 miljoonaa euroa, Bergendahl sanoo.

Muokattu : 3.11.2020 16:27
Luotu : 3.11.2020 16:23