​Varsinais-Suomessa kiirehditään sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen voidaan saada käyntiin Varsinais-Suomessa varsin nopealla aikataululla. Näin arvioi sairaanhoitopiirin vs. johtaja Göran Honga, kun sairaanhoitopiirin valtuusto tänään (26.11.2019) hyväksyi osaltaan päivitetyn järjestämissuunnitelman maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi.

Suurin osa Varsinais-Suomen 27 kunnasta on jo hyväksynyt järjestämissuunnitelman ja loppujenkin kuntien hyväksymistä odotellaan lähiaikoina pidettävissä kunnanvaltuustojen kokouksissa. Järjestämissuunnitelmaan on koottu tärkeimmiksi koetut, maakunnan kaikkia organisaatioita koskevat kehittämiskohteet.

Hongan mukaan käytännön uudistamistyö voidaan aloittaa nopeasti, sillä kaikkiin kehittämiskohteisiin on jo nimetty vastuuvalmistelijat.

– Tätä on tehty hyvässä yhteistyössä maakunnan kuntien kanssa ja täällä on varsin yksimielinen näkemys palveluiden uudistamisen tarpeista, Honga sanoo.

Tavoitteena on, että palvelut saadaan toimimaan kustannustehokkaasti ja vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen. Lisäksi asiakkaille halutaan turvata oikea-aikainen pääsy palveluihin ja paremmat digipalvelut.

Sairaanhoitopiirin kehittämisjohtaja Anna Arola-Järvi korostaa, että uudistuksella halutaan tuottaa käytössä olevilla verorahoilla mahdollisimman paljon hyötyä sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville asukkaillemme.

– Se ei tapahdu seminaareissa tai kokoushuoneissa, vaan siellä missä ihmiset arkeaan elävät, hän sanoo.

Keskeisimmät sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiskohteet Varsinais-Suomessa:

  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  • Somaattisten terveyspalveluiden kehittäminen, mukaan lukien akuuttipalvelut
  • Suun terveydenhuolto
  • Ikääntyneiden kuntoutus-, hoito- ja hoivapalvelut
  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut
  • Tietojohtaminen
  • Sähköisten palveluiden kehittäminen
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen

 

Muokattu : 26.11.2019 16:30
Luotu : 26.11.2019 16:02