​Varsinais-Suomi edelleen koronapandemian kiihtymisvaiheessa: kaikessa vapaa-ajan toiminnassa muistettava riittävä etäisyys

Koronapandemia on edelleen kiihtymisvaiheessa Varsinais-Suomessa. Noin neljännes kaikista tartunnoista tulee tällä hetkellä omilta perheenjäseniltä, samassa taloudessa asuvilta ja muusta lähipiiristä. Tartunnan lähteistä pystytään tunnistamaan hieman yli 70 prosenttia.

Tiistaina 27.10. kokoontunut Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä ei antanut uusia suosituksia, mutta haluaa kiinnittää huomiota riittäviin 1-2 metrin turvaväleihin kaikissa tilanteissa. Erityisesti harrastustoiminnassa etäisyyden pitäminen on ensiarvoisen tärkeää.

– Vapaa-ajan turvalliseen harrastustoimintaan tulisi nyt kiinnittää entistä enemmän huomiota. Riittävät etäisyydet ovat tärkeitä kaiken ikäisille. Alueellinen ohjausryhmämme kannustaa siihen, että seurat ideoisivat turvallisia harjoittelutapoja, jotta lähikontakteja ei synny. Seurat ovatkin tehneet tässä jo erittäin hyvää työtä. Jos on mahdollista varioida harjoittelua entistä turvallisemmaksi, se kannattaa nyt tehdä, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Työryhmä ei katsonut voivansa antaa lajikohtaisia ohjeita, vaan kannustaa harrastustoiminnan järjestäjiä suunnittelemaan harjoitukset niin, että lähikontakteja voidaan välttää.

– Erityisesti lähikontaktia sisältävissä urheilulajeissa ja muissa harrastuksissa tulisi käyttää harkintaa siinä, missä laajuudessa toimintaa voidaan jatkaa, jotta koronatartunnoilta voidaan välttyä. Jos koronaepidemian tilanne pahenee nykyisestä, joudumme tiukentamaan suosituksia, Pietilä sanoo. 

Työryhmä keskusteli myös pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suositusluonnoksesta täysi-ikäisten harrastustoimintaan. Ryhmä totesi, että se soveltuu ohjeistuksen pohjaksi myös Varsinais-Suomessa. Tarkempien ohjeiden laatiminen kunnissa on perusteltua kunnan oman epidemiologisen tilanteen mukaisesti.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakatsaus 27.10.2020

Varsinais-Suomessa koronapandemia on edelleen kiihtymisvaiheessa. Tapausmäärät ovat kuitenkin pysyneet edellisviikon tasolla. Koronavirustapauksien kokonaismäärä sairaanhoitopiirin alueella on 25.10. mennessä 874 tapausta.

Perheessä ja lähipiirissä tapahtuneet tartunnat ovat suurin ryhmä, 24 prosenttia todetuista koronatartunnoista. Ulkomaanmatkoilta peräisin olevia tartuntoja on todettu alle 10 prosenttia kaikista tapauksista. Tapaukset ovat peräisin eri puolilta maailmaa ja liittyvät pääasiassa työmatkoihin. Ravintoloista ja yökerhoista aiheutuneet tartunnat ovat Varsinais-Suomessa selvästi vähentyneet.

Urheilutapahtumiin liittyvät tartunnat ovat olleet Varsinais-Suomen alueella harvinaisia, vaikka joukkoaltistuksia erilaisissa joukkuepeleissä on tapahtunut.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ilmoittama ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon (12.10.–25.10.) on 31,6. Ilmaantuvuus on siis pysynyt lähes ennallaan edeltävään 14 vuorokauden tarkastelujaksoon verrattuna (18.10. ilmaantuvuusluku oli 31,4). Sairaalahoidossa on Varsinais-Suomessa tällä hetkellä alle viisi potilasta. Maakunnassa on edelleen myös muutamia kuntia, joissa ei ole todettu yhtään koronavirustartuntaa.

Kuvassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuvilla todetut koronatapaukset.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuvilla todetut koronatapaukset. Kuva selitetään alla.

Kuvassa on esitetty Varsinais-Suomessa asuvilla henkilöillä todetut koronavirustapaukset 2.3.–25.10.2020. Tilastosta voidaan huomata, että tapausmäärät putosivat toukokuun aikana ja olivat selvästi alhaisemmat kesä-heinäkuun ajan. Elokuusta alkaen koronatapausmäärät Varsinais-Suomessa ovat kasvaneet vähitellen, kunnes lokakuussa on siirrytty kiihtymisvaiheeseen.

Koronatapausten ilmaantuvuuden nousu on loiventunut lokakuun alkuun verrattuna myös kansallisesti.

– Huolimatta suurista päivittäisistä koronapositiivisten näytteiden määristä, koronan ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden ei ole Varsinais-Suomessa lähtenyt voimakkaaseen nousuun. Ravintoloita koskevat rajoitukset ovat tehonneet hyvin, koska ravintoloista ja yökerhoista aiheutuneet tartunnat ovat käytännössä loppuneet, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo.

Viivakaavio positiivisten koronatapausten ilmaantuvuudesta Suomessa 16.3.–25.10.2020 välisenä aikana.  

Ilmaantuvuus 25.10._Santra.png

Kuvassa on esitetty Suomessa asuvilla henkilöillä todettujen koronavirustapausten ilmaantuvuus 100 000 henkilöä kohden 16.3.–25.10.2020 välisenä aikana. Tilastosta voidaan huomata, että ilmaantuvuusluku putosi toukokuun aikana ja oli selvästi alhaisempi kesä-heinäkuun ajan. Elokuusta alkaen koronan ilmaantuvuus Suomessa on kasvanut selvästi, kunnes lokakuun puolivälissä ilmaantuvuusluku on laskenut maltillisesti. (THL, tartuntatautirekisteri)

Tyksin laboratorioissa analysoitiin viime viikon (19.–25.10.) aikana yhteensä noin 6 120 koronanäytettä. Positiivisten näytteiden osuus kaikista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronanäytteistä on nyt 1,4 prosenttia. Viikkoa aiemmin (20.10.) positiivisten koronanäytteiden osuus Varsinais-Suomessa oli 1,2 prosenttia.

Alueellinen koronaa ehkäisevä ryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia. Työryhmässä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ELY-keskus sekä edustus useista kunnista ja THL:sta. Työryhmää johtaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Muokattu : 4.11.2020 15:25
Luotu : 27.10.2020 14:11