​Varsinais-Suomi valmistelee kunnianhimoista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa

Varsinais-Suomen kunnat ja sairaanhoitopiiri valmistelevat kunnianhimoista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa maakunnan asukkaiden palveluiden parantamiseksi. Vaikka periaatteessa on kyse voimassa olevan suunnitelman päivittämisestä, siinä käytännössä tavoitellaan nykyistä laajempaa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon palveluiden yhteen saattamista.

Suunnittelun päämääränä on, että asukkaille varmistetaan laadukkaat, kustannustehokkaat ja yhdenvertaisesti toimivat, todelliseen tarpeeseen perustuvat palvelut, joissa asiakas on keskiössä. Tavoitteisiin pyritään yhteistyössä muiden julkisen sektorin sekä yksityissektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Sairaanhoitopiirin kehittämisjohtaja Anna Arola-Järven mukaan suunnittelun lähtökohtana on oikea-aikainen palveluihin pääsy, ennaltaehkäisevien ja peruspalvelujen vahvistaminen ja digitaalisten palveluiden laaja käyttöönotto.

– Ja rahat pitää saada riittämään, hän sanoo.

Järjestämissuunnitelman päivitystä valmistelee kuusi teemakohtaista työryhmää. Teemakohteita ovat esimerkiksi ikääntyneiden kuntoutus-, hoito- ja hoivapalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällön lisäksi suunnitellaan myös uusia sähköisiä palveluntarjoamistapoja ja tietojärjestelmiä.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 5.11.2019 ehdottaa, että marraskuun lopulla kokoontuva piirin valtuusto hyväksyisi 92-sivuisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen vuosille 2019–2020. Suunnitelma on lisäksi hyväksyttävänä Varsinais-Suomen muissa kunnissa ja kuntayhtymissä.

Muokattu : 5.11.2019 15:40
Luotu : 5.11.2019 15:23