Covid-19-koronavirusinfektion ja epäilyn tutkimukset ja hoito VSSHP:n alueella

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ajan tasalla oleva seuranta löytyy sivulta Ajankohtaista Covid-19-koronaviruksesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on antanut sivuillaan myös kansalaisille tarkoitetut ohjeet Covid-19-viruksesta.

Lue lisää koronavirusepidemiasta VSSHP:n alueella.

Jos sairastut

Jos epäilet sairastuneesi Covid-19-koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, tee ensin oirearvio www.omaolo.fi-sivustolla. Sivusto antaa sinulle jatko-ohjeet.  Jos hakeudut oman kuntasi terveysasemalle tai Tyks Akuutin päivystykseen, on erittäin tärkeää soittaa aina niihin etukäteen!  Puhelimessa sinulle annetaan toimintaohjeet.

Covid-19-koronavirusinfektion diagnostisten näytteiden ottaminen tapahtuu VSSHP:n alueella terveyskeskuksissa, drive-in-pisteissä tai Tyksin ja lähisairaaloiden päivystyksissä. Näytteen ottamisesta päättää oman terveyskeskuksen tai päivystyksen lääkäri, joka tekee laboratoriolähetteen sekä huolehtii, että saat tiedon vastauksesta.

Mikäli sinulla todetaan Covid-19-koronavirustartunta, kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautiasiantuntija ottaa sinuun yhteyttä selvittääkseen vointiasi tarkemmin ja aloittaakseen tartunnanjäljitystoimenpiteet.

Covid-19-infektioon sairastuneet voidaan suurimmassa osassa tapauksista hoitaa kotona. Noin 10 % potilaista on toistaiseksi tarvinnut sairaalahoitoa VSSHP:n sairaaloissa. Sairaalassa Covid-19-potilaista hoidetaan yhden hengen huoneissa noudattaen pisara- ja kosketusvarotoimia.

Torju pisaratartunta

ohje miten yskit ja aivastat oikein

Hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset tarttuvat ilmateitse pisaratartuntana suoraan henkilöstä toiseen tai pinnoille joutuneista sairastuneen limaeritteistä kosketuksen välityksellä. Kuumeisen hengitystieinfektion aikana ei pidä mennä työpaikalle tai julkisiin kulkuneuvoihin, eikä viedä sairastunutta lasta päivähoitoon.

Tartuntojen välttämiseksi kannattaa yleisestikin huolehtia hyvästä käsihygieniasta pesemällä kädet saippuavesipesulla niistämisen jälkeen ja ennen ruokailua, sekä kaupungilla ja kulkuvälineissä asioinnin jälkeen. Käsidesinfektioainetta voi myös käyttää, jos saippuavesipesua ei ole mahdollista tehdä.

Silmien, suun ja nenän alueiden koskemista likaisilla käsillä tulee välttää, koska virukset leviävät niistä hengitysteihin. Pisaroiden leviämisen voi estää yskimisen ja aivastamisen aikana peittämällä suun nenäliinalla tai yskimällä ja aivastamalla hihaan.

Ohjeita päivitetään jatkuvasti

VSSHP:n Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö, kliinisen mikrobiologian laboratorio ja Tyks Akuutti ovat laatineet ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille koronaviruksen aiheuttaman infektion tutkimuksista ja hoidosta.

Ohjeet löytyvät Tyksin ohjepankista www.hoito-ohjeet.fi-sivustolta, johon niitä myös päivitetään sitä mukaa kun tietoa viruksesta kertyy.

 

Lisätietoja: Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö, Tyks, puh. 02 313 3598

Muokattu : 9.10.2020 14:19
Luotu : 27.1.2020 12:22