Tiedote Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 3.11.2015

Uudet käytännöt hyödyttävät potilaita

Vuodeosastot yhteen Loimaalla ja Uudessakaupungissa – potilas voi siirtyä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon vaihtamatta paikkaa

Tyksin Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden sekä Loimaan ja Uudenkaupungin terveyskeskuksen vuodeosastot yhdistetään. Potilaiden kannalta sairaalassaoloaika muuttuu helpommaksi, kun hoitovastuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä voi vaihtua ilman, että potilaan tarvitsee muuttaa sairaalasänkyä.

Käytännössä uudistus toteutetaan siten, että sairaaloiden vuodeosastojen hallinnointivastuu siirtyy kaupunkien perusterveydenhuollolle. Sairaaloiden vuodeosastoista tulee yhteisosastoja, joissa on sekä Tyksin erikoislääkärin että kaupungin terveyskeskuslääkärin hoitovastuulla olevia potilaita.  Kokonaisvastuu osastosta sekä potilaiden kuntoutusketjusta on terveyskeskuksella.

Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolaisen mukaan uusi yhteistyö tuo hyötyjä koko potilaan hoitoketjuun osastohoidon alusta asti.

– Jatkossa potilaan sairauden tila ratkaisee hänen hoidostaan vastaavan tahon, ei rakennus. Potilas voi siirtyä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon vaihtamatta paikkaa. Turhat odottelut ja siirtelyt vähenevät merkittävästi.

– Menettelyn toivotaan parantavan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä. Kun potilaita hoidetaan yhdessä samalla osastolla, on keskusteluyhteys välitön. Osaamista ja tietoa siirtyy puolin ja toisin. Myös toisen työn ymmärrys ja arvostus varmasti paranee. Tämä kaikki hyödyttää potilaita, Virolainen toteaa.

Uudistus tuo myös säästöjä kaupungeille, sillä näiden kahden sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastojen yhdistäminen vähentää niiden yhteenlasketut 148 vuodeosastopaikkaa 114 paikkaan. Loimaan arvioidaan säästävän ensi vuonna noin kaksi miljoonaa ja Uudenkaupungin noin 900 000 euroa kuluvan vuoden toimintaan verrattuna.

Pääosa Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden vuodeosastojen nykyisestä hoitohenkilöstöstä siirtyy kaupunkien palvelukseen osapuolten välillä tehtävillä liikkeenluovutussopimuksilla. Sairaanhoitopiirin erikoislääkärit ja tietyt asiantuntijapalveluiden työntekijät, kuten fysioterapeutit ja sosiaalityöntekijät, jatkavat sairaanhoitopiirin palveluksessa.

Vuodeosastotilat jäävät sairaanhoitopiirin omistukseen, mutta siirtyvät vuokrasopimuksilla kyseisten kaupunkien hallintaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi osaltaan järjestelyyn tarvittavat liikkeenluovutus- ja vuokrasopimukset sekä yhteistyö- ja palvelusopimuksen 3.11.2015. Seuraavaksi ne menevät Loimaan ja Uudenkaupungin kaupunginhallitusten käsiteltäviksi.

 

Tyksin T-sairaalan kolmas vaihe valmiiksi vuonna 2020

Tyksin T-sairaalan kolmannen vaiheen eli T3-hankkeen valmistumisajankohdaksi on täsmentynyt vuoden 2020 syksy. Aikataulu vahvistettiin sairaanhoitopiirin kiinteistöjaostossa 26.10.2015, minkä hallitus merkitsi 3.11.2015 tiedokseen.

Aikataulun vahvistaminen tarkoittaa, että sairaanhoitopiiri ei voi luopua Tyksin U-sairaalan käytöstä vielä vuonna 2018, kuten vuonna 2010 arvioitiin. Hallitus päätti 3.11.2015 esityksen mukaisesti, että U-sairaalan käytöstä luovutaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

T3-hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä urakkavaiheessa tehdään junaradan ja Helsingin valtatien päälle betonikansi, jonka rakentaminen alkaa huhtikuussa 2016. Kansi valmistuu keväällä 2017, jonka jälkeen sen päälle aletaan rakentaa itse sairaalaa, jonka pinta-alaksi tulee 53 000 bruttoneliötä. Hankkeen koosta johtuen rakentamiseen varataan kolme vuotta, jotta voidaan varmistua hyvästä lopputuloksesta. Vastaanottovaiheen ja varustelun jälkeen tiloihin voidaan muuttaa vuoden 2020 lopussa.

 

Muut hallituksen kokouksessa 3.11.2015 esillä olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti.


Huomautus:
Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista. Pöytäkirja on julkaistu internet-osoitteessa vsshp.ktweb.fi.

 

Muokattu : 3.11.2015 14:39
Luotu : 3.11.2015 12:21