Tiedote sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 22.8.2017

Tyksin T3-rakennushanke etenee kiinteistöleasingrahoituksella

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Kuntarahoitus Oyj ovat päässeet yhteisymmärrykseen Tyksin T3-sairaalahankkeen rahoituksesta. Uudisrakennusta rahoitetaan kiinteistöleasingsopimuksella, jonka ehtoihin tehtiin muutoksia rakennushankkeen muuttuneiden aikataulujen ja rakennuskustannusten ennustetun nousun takia.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tänään (22.8.2017) sille esitetyn neuvottelutuloksen, joka mahdollistaa osaltaan, että hankkeen kustannuskehitys pysyy valtuuston hyväksymässä talouden vakauttamisohjelman raamissa.

Kuntayhtymän valtuuston hyväksymän alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan T3-sairaalan rakentamiskustannukset ovat enintään 160 miljoonaa euroa. Hankkeen laajuus on edelleen hankesuunnitelman mukainen.

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen rakentamisen suhdannetilanne on oleellisesti muuttunut ja rakentamiskustannukset ovat kääntyneet voimakkaaseen nousuun. Elokuusta 2014 huhtikuuhun 2017 mennessä rakennuskustannukset kasvoivat 13.8 % ja nousun arvioidaan jatkuvan. Rakennuskustannusten yleisen nousun lisäksi T3-hankkeen kustannukset kasvavat kansiurakan betoniongelmien takia.

Kiinteistöjaoston kesäkuisen laskelman perusteella rakentamiskustannukset kasvavat, vaikka hanke toteutetaan alkuperäisessä laajuudessa. Rakennuskustannusten noustessa viisi prosenttia vuosittain rakentaminen maksaisi noin 181 miljoonaa euroa, ja kolmen prosentin vuotuinen nousu johtaisi noin 170 miljoonan euron loppukustannuksiin. Loppukustannuksiin vaikuttaa myös se, missä määrin sairaanhoitopiiri saa hyvityksiä betonin lujuusongelman aiheuttamasta viivästyksestä.

Sairaanhoitopiiri myy Uudenkaupungin kiinteistöjään

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri myy Uudestakaupungista omakotitalon 78 000 eurolla ja ns. G-rakennuksen 167 000 eurolla yksityisille ostajille kahdessa eri kaupassa. Omakotitalon bruttopinta-ala on 82 neliömetriä ja tontti 764 neliötä. G-rakennuksen bruttoala on noin 1120 neliötä ja siinä on neljä asuinhuoneistoa. G-rakennuksen kauppaan sisältyy 4645 neliömetrin laajuinen tontti. Rakennukset sijaitsevat Vakka-Suomen sairaalan lähialueella, eikä sairaanhoitopiiri tarvitse niitä enää.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi kaupat esitysten mukaisesti tänään (22.8.2017).

Valtuusto koolle syyskuussa ja marraskuussa

Sairaanhoitopirin hallitus esittää valtuustolle, että se kokoontuisi sääntömääräiseen kokoukseensa tiistaina 28. marraskuuta klo 13 alkaen Tyksin T-sairaalan Risto Lahesmaa -auditoriossa.

Sitä ennen valtuusto kokoontuu Risto Lahesmaa -auditoriossa jo 19.9. klo 13 alkaen, jolloin asialistalla on muun muassa uuden hallituksen ja sairaanhoitopiirin muiden toimielinten vaalit sekä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus.

Muut asialistalla olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esitysten mukaisesti.

Ruotsiksi: På svenska

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 16.10.2019 9:20
Luotu : 22.8.2017 16:20