Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokoustiedote 7.11.2017

Sairaanhoitopiiri selvittää laboratoriopalvelujen yhtiöittämistä

Laboratoriohoitaja tarkastelee koeputkia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri varautuu sote-uudistukseen tutkimalla mahdollisuuksia laboratoriopalveluidensa yhtiöittämiseksi. Tätä varten se tekee aiesopimuksen Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa. Kuntayhtymän hallituksen tänään (7.11.2017) tekemän päätöksen mukaan sairaanhoitopiirin laboratoriopalvelut tuottava Tykslab ja Fimlab Laboratoriot pyrkivät sopimaan ehdoista, joilla niiden palvelutuotantoa voidaan tarvittaessa yhtiöittää sitä varten perustettavaan osakeyhtiöön. Aiesopimus koskee tässä vaiheessa sellaisia palveluita, jotka suuntautuvat kilpailluille markkinoille.

Asiaa hallitukselle esitelleen sairaanhoitopiirin johtajan Leena Setälän mukaan aiesopimuksen taustalla on huoli julkisten laboratorioiden mittakaavaetujen vaarantumisesta, mikäli sote-uudistuksessa palvelutuotantoa siirtyy suuremmassa määrin kilpailluille markkinoille.

­– Julkisten toimijoiden on volyymihyötyjensä ja kilpailukykynsä säilyttämiseksi kyettävä luomaan maakuntarajat ylittäviä yhteistyömalleja, jotka luovat edellytyksiä päällekkäisyyksien poistamiselle ja resurssien nykyistä tehokkaammalle käytölle. Näin toimien voimme vähentää julkisen palvelutuotannon haavoittuvuutta, Setälä perustelee.

Hankintalaki rajoittaa huomattavasti yksityisten terveydenhuolto-organisaatioiden mahdollisuutta käyttää julkisia diagnostiikkapalveluja. Julkisen sektori tuottaa kuitenkin noin 90 prosenttia Suomen laboratoriopalveluista ja palvelutuotanto on hyvin keskittynyttä. Fimlabin lisäksi Suomen kolme muuta suurta laboratoriotoimijaa, NordLab, Islab ja SataDiag, ovat jo sitoutuneet yhdessä selvittämään, miten ne voivat tarjota diagnostisia palveluita kilpailuille markkinoille.

– Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin on tarkoituksenmukaista olla mukana tässä yhteistyössä, Setälä toteaa.

Sairaanhoitopiiri rakentaa ja peruskorjaa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti tänään (7.11.2017) esittää valtuustolle talousarvion ja -suunnitelman, jossa vuoden 2018 tulos on 4,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintakuluja arvioidaan kertyvän ensi vuonna noin 733 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien yhteenlasketut vertailukelpoiset menot kasvavat 1,6 prosenttia talousarviosta 2017 ilman Turun kaupungilta sairaanhoitopiirille siirtyvän psykiatrian vaikutusta. Kun psykiatrian siirto otetaan huomioon, sairaanhoitopiirin menot lisääntyvät noin 30 miljoonaa euroa ja jäsenkuntien kokonaismenot sen mukaisesti 6,9 prosenttia.

Sairaanhoitopiiri varautuu tuleviin vuosiin peruskorjaamalla sairaaloitaan ja rakentamalla uutta. Myös hoitolaitteita uusitaan nykyajan vaatimusten mukaisiksi. Investointeihin varataan ensi vuoden talousarviossa 43,3 miljoonaa euroa. Rakentamiseen kohdistuu 26,6 miljoonaa ja laite- ja kalustohankintoihin 16,7 miljoonaa euroa.

Investointimenot eivät sisällä Tyksin T3-sairaalahanketta, joka toteutetaan rahoitusleasingin turvin. Ensi vuonna siihen arvioidaan kuluvan 27 miljoonaa euroa.

Uuden 460-paikkaisen pysäköintitalon rakentaminen Tyksin alueelle alkaa keväällä 2018 ja se valmistuu seuraavana vuonna. Rakentamiseen varataan kahdeksan miljoonaa euroa vuodeksi 2018 ja 4,5 miljoonaa vuodeksi 2019.

Tyksin A-sairaalan peruskorjaukset laajenevat ensi vuonna C-siipeen, joka peruskorjataan täydellisesti vuoteen 2020 mennessä. Ensi vuonna rahaa tarvitaan vain puoli miljoonaa euroa, mutta kahtena seuraavana vuonna noin 12,5 miljoonaa. Tuloksena on tekniikaltaan ja sisätiloiltaan uuden veroinen sairaala.

Myös Tyksin lähisairaaloiden tiloja peruskorjataan. Loimaan sairaalalle varataan vuosille 2018–2019 runsaat kolme miljoonaa euroa entisten laboratoriotilojen, leikkausosaston ja lämpöjohtoverkoston saneerauksiin.

Myös Vakka-Suomen sairaalassa saneerataan entisiä leikkausosaston tiloja. Kaikkiaan peruskorjauksiin varataan yhteensä 1,7 miljoonaa euroa kahdeksi seuraavaksi vuodeksi.

Salon sairaalaa peruskorjataan lähivuosina vähintään viidellä miljoonalla eurolla. Ensi vuonna saneeraukset kohdistuvat A-osan kuudenteen kerrokseen ja laboratorioon. Vuosina 2019–2020 uusitaan K-osan viemäri- ja vesijohdot, valaistus ja muu sähkötekniikka sekä rakennetaan automaattinen sammutusjärjestelmä.

Kalleimmat hoitolaiteinvestoinnit kohdistuvat uusiin kuvantamis- ja sädehoitolaitteisiin, jotka pääosin korvaavat elinkaarensa loppuun tulleita ja tulevia laitteita. Hankintojen ansiosta Tyksillä on jatkossakin käytössä alan parhaat ja ajantasaiset tutkimus- ja hoitolaitteet.

Tyksiin siirtyville kuvantamiselle ja laboratoriolle valittiin toimialuejohtajat

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toiminnasta pääosa siirretään Tyksiin, kun liikelaitos vuoden vaihtuessa lakkautetaan. Sen seurauksena Tyksiin tulee kaksi uutta toimialuetta, Kuvantaminen ja Laboratorio.

Hallitus määräsi tänään (7.11.2017) Tyksin Kuvantamisen toimialueen johtajaksi ylilääkäri Satu Jääskeläisen ja Laboratoriotoimialueen johtajaksi ylilääkäri Kari Pulkin, molemmat 1.1.2018 alkaen. Toimialuejohtaja vastaa terveyspalvelujen tuottamisesta toimialueellaan ja johtaa toimialueensa terveyden- ja sairaanhoitoa.

Muut esillä olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti.

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Kuva: VSSHP:n arkisto.

Muokattu : 4.10.2019 9:26
Luotu : 7.11.2017 15:13