Tiedote Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 15.12.2015

Sairaanhoitopiiri ja Turun kaupunki selvittävät eräiden toimintojensa yhdistämistä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun kaupunki selvittävät mahdollisuutta yhdistää eräitä kliinisiä toimintojaan ja tukipalveluitaan.  Selvitysten on määrä valmistua huhtikuun 2016 loppuun mennessä.

Kliinisistä toiminnoista yhdistämisselvitys aloitetaan tähystysyksiköstä, sisätautien poliklinikasta, silmätaudeista, korva- nenä- ja kurkkutaudeista, lastentaudeista ja suukirurgiasta. Selvitystä voidaan laajentaa muillekin erikoisaloille.

Tukitoimintojen selvitys koskee ensi vaiheessa välinehuoltoa, teknistä huoltoa ja lääkintälaitehuoltoa.

Kliinisten toimintojen selvitystyöryhmän puheenjohtaja on Turun hyvinvointitoimialan palvelualuejohtaja Katariina Korkeila. Tukitoimintojen selvitystyöryhmää johtaa puolestaan hyvinvointitoimialan hallinto- ja talousjohtaja Max Lönnqvist.

Kliinisten toimintojen selvityksessä arvioidaan yhdistämisen hyödyt potilashoidon ja talouden näkökulmasta. Henkilöstön, tilojen ja laitteiden käytöstä tavoitellaan vähintään kymmenen prosentin kustannushyötyä. Hyödyksi voidaan arvioida myös kasvavan tarpeen hoitaminen ilman resurssien lisäystä.

Tukitoimintojen selvityksessä arvioidaan yhdistymisestä koituvaa kustannustehokkuuden lisääntymistä.

Sairaanhoitopiirin hallitus merkitsi selvityksen käynnistämisen tiedokseen 14.12.2015.

Sairaanhoitopiirin johtajan haku alkaa tammikuussa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille haetaan uutta johtajaa tammikuusta 2016 alkaen. Nykyisen sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtosen virkasuhde päättyy hänen irtisanoutumisensa vuoksi 31. heinäkuuta 2016. Käytännössä hänen viimeinen työpäivänsä on vuosilomien takia 30. huhtikuuta 2016. Sen jälkeen Lehtonen siirtyy hoitamaan Ahvenanmaan maakuntalääkärin virkaa.

Sairaanhoitopiirin hallitus pyrkii tekemään valtuustolle esityksen uuden johtajan valinnasta 29. maaliskuuta pidettävässä kokouksessaan. Valtuusto kutsutaan päättämään johtajan valinnasta ylimääräiseen kokoukseen, joka voidaan pitää esimerkiksi 19. huhtikuuta.

Hallitus päätti 14.12.2015, että sairaanhoitopiirin johtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana.

Sairaanhoitopiiri ei osallistu Turunmaan sairaalan uudisrakentamishankkeeseen Kaskenkadulle

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 14.12.2015, että sairaanhoitopiiri ei osallistu Turunmaan sairaalan Kaskenkadulle suunniteltuun uudisrakentamishankkeeseen. Rakennushanketta on käsitelty osana laajempaa selvitystä ruotsinkielisten terveyspalveluiden kehittämiseksi. Hallitus päätti jatkaa selvitystyötä, jotta ruotsinkielisten potilaiden hoitoa voidaan edelleen parantaa ja jotta nykyiselle Turunmaan sairaalan toiminnalle tarvittavat toimitilaratkaisut voidaan turvata.

Marraskuussa tehdyn selvitystyön tuottaman raportin mukaan erillisen kaksikielisen kattavan erikoissairaanhoidon yksikön ylläpito ei ole perusteltua ruotsinkielisen väestöpohjan pienuuden takia. Toisaalta ruotsinkielisten Paraisten ja Kemiönsaaren asukkaiden tarvitsemia terveydenhuollon perus- ja lähipalveluita ei voi toteuttaa Turussa.

Noin kolmasosa Turunmaan sairaalan hoidoista annetaan ruotsinkielisille ja kaksi kolmasosaa suomenkielisille.

Raportissa todetaan, että Turunmaan sairaalan palvelut toimivat laadukkaasti suomeksi ja ruotsiksi, mutta se tuottaa vain pienen osan koko ruotsinkielisen väestön tarvitsemista palveluista.

Koko sairaanhoitopiirissä ruotsinkielisille potilaille tuotetuista palveluista Turunmaan sairaalan osuus oli rahassa mitattuna 17 %, vuodeosastopäivinä 26 % ja poliklinikkakäynteinä 31 %. 

Vaasan sairaanhoitopiirin ja Ahvenanmaan ruotsinkieliset asukkaat eivät käy Turunmaan sairaalassa, vaan Tyksissä silloin, kun he tarvitsevat vaativaa erikoissairaanhoitoa.

Varsinais-Suomessa on noin 27 000 ruotsinkielistä asukasta, joista 37 % asuu Turussa, 32 % Paraisilla, 18 % Kemiönsaarella ja 5 % Kaarinassa.

 


Huomautus:
Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa vsshp.ktweb.fi .

 

Muokattu : 16.12.2015 8:52
Luotu : 15.12.2015 19:30