Sairaanhoitopiirin hallituksen kokoustiedote 20.8.2019

Sairaanhoitopiiri uudistaa toimintamallejaan

Sairaanhoitopiirin vs. johtaja Göran Honga kertoi hallituksen kokouksessa 20.8.2019 suunnitelmista sairaanhoitopiirin johtamis- ja toimintamallien sekä sidosryhmien yhteistyömallien uudistamiseksi.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamishankkeen kariutuminen edellisen hallituskauden lopussa pakottaa kuntia ja kuntayhtymiä arvioimaan kehittämistavoitteita uudelleen, koska nykylainsäädännön mukainen rakenne säilynee 2020-luvulle, Honga totesi.

Hänen mukaansa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin rakennemuutos yksi-sairaala-malliin ja loistava osaamistaso antavat hyvän pohjan jatkokehitykseen.

– Ongelmana tällä hetkellä on kuntien kireä taloustilanne ja usealle toimijalle jakaantunut vastuu hoitoketjusta. Tämä näkyy sairaanhoitopiirissä lähete- ja potilasmäärän kasvuna, mikä nostaa kuntalaskutusta yli budjetoitujen määrien.

– Haemme ratkaisuja yhteisillä kehittämistoimilla kuntien kanssa ja arvioimalla työnjaon vastuita ja mahdollisia uusia rakenteita palveluiden tuottamisessa. Tämä työ tehdään rinnakkain kansallisen sote-ratkaisun työstämisen kanssa, Honga kertoi.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Länsirannikon Työterveys Oy:n osakkaaksi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) myy Varsinais-Suomen erityishuoltopiirille noin yhden prosentin omistusosuutta vastaavan osuuden omistamiaan Länsirannikon Työterveys Oy:n (LRTT) osakkeita. Kaupan arvo on noin 10 000 euroa. Kaupan ansiosta erityishuoltopiiristä tulee LRTT:n osakas, joka voi ostaa yhtiöltä työterveyspalveluja sidosyksikköaseman perusteella.

Myös Satakunnan sairaanhoitopiiri (SatSHP) on osakkaana LRTT:ssä, joka on hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö ja omistajiensa sidosyksikkö. Kaupan jälkeen VSSHP omistaa yhtiöstä 90 prosenttia, SatSHP yhdeksän prosenttia ja erityishuoltopiiri yhden prosentin.

Hallitus hyväksyi sille esitetyt myyntiperiaatteet ja valtuutti sairaanhoitopiirin johtajan hyväksymään luovutuksen tarkemmat ehdot.

Sairaanhoitopiiri luopuu Labquality Oy:n omistuksesta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti, että sairaanhoitopiiri myy omistamansa kuusi Labquality Oy:n osaketta Cor Group Oy:lle 110 000 eurolla. 

Omistuksen hajanaisuuden ja sidosyksikköaseman purkautumisen takia nykyistä omistusrakennetta ei ole pidetty enää tarkoituksenmukaisena ja omistajat ovat päätyneet esittämään koko osakekannan myymistä Cor Groupille 5,5 miljoonan euron kauppahinnalla.

Vuonna 1972 perustetun Labqualityn toimialana on tuottaa laboratorioalan ja terveydenhuollon koulutus-, diagnostiikka- ja sertifiointipalveluja. Yhtiön omistaa 25 suomalaista viranomaista ja yhdistystä, mm. lähes kaikki Suomen sairaanhoitopiirit.

Hallitus hyväksyi myös osakassopimuksen, jonka perusteella Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy sulautuvat uudeksi yhtiöksi, jonka nimeksi tulee Sarastia Oy. VSSHP on Kunnan Taitoa Oy:n pienosakas.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

 

Muokattu : 20.8.2019 13:41
Luotu : 20.8.2019 13:36