​Hallituksen budjettiraami: Jäsenkuntien laskutukseen enintään 2,5 prosentin kasvuvara

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensi vuoden talousarvio laaditaan niin, että jäsenkuntien yhteiset maksuosuudet saavat kasvaa enintään 2,5 prosenttia verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon siten, että piirin päätösten ulkopuolella olevat kysynnän muutokset otetaan huomioon.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti asiasta 11.6.2019. Samalla hallitus päätti, että talousarvio voidaan laatia kuusi miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Ensi vuoden talousarvion toteuttaminen vaatii kuluvana vuonna aloitettavien uusien tuottavuustoimenpiteiden jatkamista ja syventämistä ensi vuonna. Hallitukselle esiteltiin uusia keinoja, joista osa perustuu sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman esiselvitykseen. Sellaisia ovat esimerkiksi vuodeosastojen käytön tehostaminen ja henkilöstömitoituksen optimointi.

Tavoitteena on selkeästi vähentää erityisvirkaehtosopimuksen mukaisia lisätöitä ja laajentaa kansalaisten sähköisiä palveluja ja toimintatapoja. Tuottavuuden lisäämismahdollisuuksia nähdään myös lääkehuollon, tekniikan ja huollon sekä hankintapalvelujen prosesseissa. Esitetyillä toimilla tavoitellaan kaiken kaikkiaan 9,7 miljoonan euron säästövaikutusta ensi vuonna. Talousarvion pitävyyteen vaikuttaa kuitenkin olennaisesti, onnistutaanko kuntayhteistyössä hillitsemään erikoissairaanhoidon käytön kasvua.

 

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 7.1.2021 12:16
Luotu : 11.6.2019 15:29