Kemiönsaari liittyi valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon

Kemiön ja Taalintehtaan terveysasemilla asioivien potilaiden tiedot viedään 24.3.2015 alkaen valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon.

Valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallennetaan potilaskertomustiedot, riskit, rokotustiedot, voimassaoleva lääkitys sekä laboratoriotulokset. Tiedot tallennetaan edelleen myös Kemiönsaaren terveyskeskuksen omiin potilastietojärjestelmiin.

Täysi-ikäiset potilaat pääsevät katsomaan tietojaan Omakanta-verkkopalvelusta, osoitteesta www.kanta.fi. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.

Potilas voi tarkastella Omakannassa omia tietojaan, kun hänelle on kirjoitettu sähköinen resepti tai hänen tietojaan on tallennettu Potilastiedon arkistoon.  Omakanta-palvelusta näkee myös lokitiedot tietojensa luovutuksista. Palvelussa voi kuitata lukeneensa informoinnin Potilastiedon arkistosta sekä asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämiseen eri terveydenhuollon yksiköissä.

Potilastiedon arkistosta on hyötyä niin potilaalle kuin terveydenhuollon henkilökunnalle, kun potilastiedot ovat kaikkien potilasta hoitavien käytettävissä.

Mittava terveydenhuollon tietojärjestelmäuudistus

Potilastietojen vieminen valtakunnalliseen arkistoon aloitettiin Varsinais-Suomessa vuoden 2014 huhtikuussa. Nyt maakunnan kaikki terveyskeskukset ovat liittyneet siihen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalat liittyvät siihen kesään mennessä. Sen jälkeen kaikkien Varsinais-Suomessa julkista terveydenhuoltoa käyttävien asiakkaiden hoitotiedot viedään Potilastiedon arkistoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut tiukat vaatimukset Potilastiedon arkiston palveluihin liittyville organisaatioille koskien mm. tietoturvaa, henkilöstön tietotaitoa, tietoliikennettä sekä käyttäjien tunnistamista. Näiden vaatimusten toteuttamiseen on toimintayksiköitä ja henkilöstöä valmennettu Varsinais-Suomessa.

Potilastiedon arkisto on osa Kanta-palveluja (Kansallinen Terveysarkisto).  Näihin terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin kuuluvat Potilastiedon arkiston lisäksi sähköinen resepti, Lääketietokanta ja Omakanta. 

Potilastiedon arkisto lyhyesti

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee.

Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaan kanta.fi-sivujen kautta. Palvelussa voi kuitata lukeneensa Potilastiedon arkiston informaation sekä asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.

Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat.

Tietojen luovutukseen tarvitaan potilaan suostumus

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ovat ko. tiedon tallentaneen terveydenhuollon palvelujen antajan käytettävissä. Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon palvelujen antajille edellyttää potilaan antamaa suostumusta. Suostumuksen tai kiellon tai niiden peruutuksen voi tehdä palveluun liittyneen terveydenhuollon palvelujen antajan luona tai Omakanta-nettipalvelussa.

Konkreettiset hyödyt Potilastiedon arkistosta kansalaiselle

  • tiedot ovat turvassa (suojattu tiedonsiirto, ammattikortit, lokitietojen seuranta)
  • voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä > säästää potilaankin rahaa
  • tiedonkulku paranee
  • omia terveystietoja voi seurata helposti Omakannasta
  • potilastietojen käytettävyys tukee potilaiden mahdollisuutta valita hoitoyksikkönsä
  • mahdollistaa toimivat hoitoketjut kaikkien toimintayksiköiden välillä
  • potilas vaikuttaa itse siihen, kuka käyttää hänen potilastietojaan
  • ajantasainen tieto luo potilasturvallisuutta.

Muokattu : 17.8.2015 10:06
Luotu : 24.3.2015 9:26