​Uusi kohdunrunkosyövän biomarkkeri auttaa ennustamaan taudin käyttäytymistä

Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan tutkijat ovat yhdessä Upsalan ja Bergenin yliopistojen tutkijoiden kanssa löytäneet uuden biomarkkerin, jonka avulla voidaan paremmin tunnistaa niitä kohdunrungon syöpäpotilaita, joiden taudinkulku on aggressiivinen. Uuden työkalun käyttö voi tulevaisuudessa auttaa kohdentamaan syöpähoitoja tehokkaammin ja säästää tuhannet syöpäpotilaat hoitojen haittavaikutuksilta.

Tulokset julkaistiin hiljattain Gynecologic Oncology -lehdessä.

Kohdunrunkosyöpä on yksi yleisimmistä naisten syövistä. Vuonna 2013 siihen sairastui Suomessa lähes 900 naista. Taudin ilmaantuvuus kasvaa pidentyneen eliniän sekä ylipainon ja diabeteksen lisääntymisen seurauksena. Kohdun runko-osan syövän ennuste on kohtalaisen hyvä, mutta nykyisellään noin yhdellä potilaalla kymmenestä tauti uusii ensivaiheen hoitojen jälkeen.

Tuore tutkimus käsittelee ASRGL1-proteiinin ilmentymistä kohdunrunkosyövän soluissa. ASRGL1-vasta-aineella värjäytyvien solujen määrän perusteella tutkijat pystyivät erottelemaan potilaat kahteen ennusteeltaan toisistaan poikkeavaan ryhmään. Tutkimuksessa osoitettiin että muutoin ennustetekijöiltään samankaltaisilla potilailla vähentynyt tai puuttuva ASRGL1-värjäytyminen viittasi huonoon ennusteeseen.

– Vaikka tämän kaltaiset tulokset täytyy aina muissa tutkimuksissa vahvistaa ja käytännössä vielä testata, tuloksemme vievät meitä askeleen kohti yksilöllistä hoitoa, toteaa LL, patologiaan erikoistuva lääkäri Jutta Huvila Tyks-Sapa-liikelaitoksesta.

– Tämä on yksi työkalu korkean uusiutumisriskin kohdunrunkosyöpäpotilaiden tunnistamiseen. ASRGL1-määrityksen avulla voisimme kohdentaa tehostettua hoitoa riskipotilaisiin ja näin mahdollisesti vähentää taudin uusiutumia sekä syöpäkuolemia. Erityisesti matalan riskin potilaita voitaisiin hoitaa nykyistä kevyemmin ja siten vähentää hoidon haittavaikutuksia tuhansissa taudista selviytyneissä potilaissa.

Tutkimusnäytteitä on yli 500 potilaalta Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Auria Biopankista sekä Bergenin Haukelandin yliopistosairaalasta. Näytteet on kerätty vuosina 1981–2007. Tutkimus on osa Upsalan yliopiston Human Protein Atlas -projektia.

– On hienoa olla mukana yhteispohjoismaisessa tutkimusprojektissa, jossa sekä tutkimusyhteistyön voima että verkottumisen tärkeys tulivat todistettua, tiivistää Jutta Huvila, toinen artikkelin ensikirjoittajista.

 


Julkaisu:
Edqvist P H*, Huvila Jutta*, Forsstrom B, Talve Lauri, Carpen Olli, Salvesen H B, Krakstad C, Grénman Seija, Johannesson H, Ljungqvist O, Uhlen M, Ponten F, & Auranen Annika. (2015). Loss of ASRGL1 expression is an independent biomarker for disease-specific survival in endometrioid endometrial carcinoma. Gynecol Oncol. doi:10.1016/j.ygyno.2015.03.055

* Equal contributions (kirjoittajilla samanarvoiset osuudet julkaisuun)

LL Jutta Huvila erikoistuu patologian erikoislääkäriksi Tyks-Sapa-liikelaitoksessa ja työskentelee yliopisto-opettajana Turun yliopiston patologian oppiaineessa sekä väitöskirjatutkijana naistenklinikalla.

Patologian erikoislääkäri Lauri Talve työskentelee Tyks-Sapa-liikelaitoksessa, Olli Carpén on patologian professori ja Auria Biopankin johtaja. Professori Seija Grénman ja dosentti Annika Auranen ovat synnytys- ja naistentautien erikoislääkäreitä, Grénman Tyksin naistenklinikassa ja Auranen vuoden 2015 alusta Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Tämän tiedotteen laatimiseen on osallistunut lääketieteen toimittaja Tuula Vainikainen, joka avustaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä tutkimusviestintään liittyvissä asioissa.

Muokattu : 28.4.2015 15:25
Luotu : 28.4.2015 15:22