Läntinen syöpäkeskus mukaan kansalliseen syöpäkeskukseen

Turkua keskuspaikkanaan pitävä Läntinen syöpäkeskus (Fican West) liittyy perusteilla olevaan Suomen kansalliseen syöpäkeskukseen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti 17.9.2019 allekirjoittaa sopimuksen, jolla se osaltaan vahvistaa Kansallisen syöpäkeskuksen perustamisen ja Läntisen syöpäkeskuksen liittymisen siihen.

Kansallinen syöpäkeskus muodostuu Helsinkiin perustettavasta koordinoivasta yksiköstä ja viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta. Koordinoiva yksikkö sijoitetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallintoon. Alueelliset keskukset toimivat Suomen viiden yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueilla.

– Kansallisen yhteistyön kautta päästään yhä lähemmäs sitä tavoitetta, että jokainen syöpäpotilas Suomessa saa korkeatasoista syövän hoitoa ja hoitokäytännöt ovat yhteneväisiä potilaan kotipaikasta riippumatta. Kansallinen yhteistyö lisää suomalaisen syövän hoidon ja tutkimuksen näkyvyyttä maailmalla ja edistää suomalaista syövän tutkimusta, toteaa syöpätautien erikoislääkäri, toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö Tyksistä.

Sopimuksen mukaan Kansallisen syöpäkeskuksen tehtävänä on toteuttaa erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksessa määritellyt syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallinen suunnittelu ja toiminnan yhteensovittaminen.

Tehtäviä ovat esimerkiksi syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu valtakunnallisella tasolla, syöpään liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen sekä tutkimuksen integrointi tiiviimmin syöpäpotilaiden hoitoon.

Myös suositusten laatiminen, hyvien ja yhtenäisten hoitokäytänteiden luominen, sekä toiminnan vaikuttavuuden, laadun ja tuloksellisuuden arviointi kuuluvat keskuksen tehtäviin.

Lisätietoa Läntisestä syöpäkeskuksesta: https://ficanwest.fi/

 

Tämä on toimituksellinen tiedote kuntayhtymän hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 8.10.2019 15:07
Luotu : 17.9.2019 12:33