Lasten ja nuorten päivystys siirtyy Tyksin U-sairaalaan

Lasten ja nuorten sairaanhoidon päivystyspalvelut siirtyvät 1. marraskuuta Tyksin T-sairaalassa sijaitsevasta yhteispäivystyksestä Tyksin U-sairaalaan osaksi Lasten ja nuorten klinikan toimintaa. Päivystyksessä käy noin 12 000 potilasta vuodessa.

Päivystyspaikan siirrosta saadaan merkittävää hyötyä, kun päivystyspotilaiden hoidossa voidaan käyttää klinikan normaalia henkilöstöä ja potilaat voidaan ohjata tarvittaessa suoraan erityisosaajien hoidettavaksi. Lasten ja nuorten klinikka tarvitsee lisää henkilökuntaa tulevan potilasmäärän hoitamiseksi, mutta muutos vähentää merkittävästi klinikan yksikkökustannuksia.

– Potilaille ja heidän vanhemmilleen uusi lasten päivystys näkyy nopeampana ja suoraviivaisempana toimintana. Uusi lasten päivystys pystyy jatkossa tarjoamaan kaikille potilaille lastenlääkärin hoidon. Potilaat ohjautuvat tämän ansiosta heti oikeaan hoitopaikkaan ja hoito pystytään toteuttamaan entistä useammin yhdellä käynnillä. Tarvittaessa kontrollikäynnit saadaan sovittua suoraan erikoissairaanhoitoon tai potilaan omaan terveyskeskukseen. Lasten terveydenhuollon kokonaiskäyntimäärän oletetaan uudistuksen ansiosta laskevan merkittävästi ja laadun entisestään paranevan. Toki lapsipotilaat ovat saaneet hyvää hoitoa nykyisessäkin järjestelmässä, Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen toteaa.

Hallitus päätti 17.9.2919 hyväksyä siirron osaltaan.

 

Tämä on toimituksellinen tiedote kuntayhtymän hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 8.10.2019 15:06
Luotu : 17.9.2019 12:40