Tiedote Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 28.11.2017

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä kriittinen lausunto valinnanvapauslain luonnoksesta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus antoi 28.11.2017 sosiaali- ja terveysministeriön pyytämän lausunnon luonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.

Sairaanhoitopiirin mukaan valinnanvapauslakiluonnos lisää kansalaisen mahdollisuutta valita itselleen sopivia sosiaali- ja terveyspalveluita, mutta kaikki eivät voi hyödyntää mahdollisuutta samalla tavalla. Erityisesti paljon palveluita käyttävien kansalaisten voi olla vaikeaa saada selkoa mahdollisista palveluistaan, ja palveluiden yhteensovittaminen on haastavaa myös maakunnan järjestäjätaholle. Valinnanvapauden luoma monituottajamalli edellyttää vahvaa panostusta asiakkaiden palveluohjaukseen sekä suunnitteluosaamista ja valvontaa palvelukokonaisuuden eri osien yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Piiri arvioi myös, että valinnanvapauden myötä on varauduttava julkisen rahoittajan kustannusten kasvuun nykytilaan verrattuna, sillä esitetty malli sisältää monia kustannuksia lisääviä elementtejä. Sairaanhoitopiiri esittää, että erikoissairaanhoitoa yksityisille palvelutuottajille siirtävien asiakassetelien käyttöä tarkennetaan ja rajoitetaan. 

– Erikoissairaanhoidon siirtämiseen asiakassetelillä laajamittaisesti yksityissektorin tuotettavaksi on nähtävä toiminnallisena ja taloudellisena riskinä niille palveluille, joita maakunnan liikelaitoksen tulee ylläpitää, kuten laaja ympärivuorokautinen päivystys ja vaativa erikoissairaanhoito, toteaa sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

Lausunto syntyi hallituksessa tehtyjen muutosesitysten jälkeen. Lausunnon kriittisemmästä sävystä äänestettiin.

Lue koko lausunto (pdf)

Pöytäkirjan ote asiakohdasta Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta valinnanvapauslaiksi, § 173. (word-dokumentti)

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 15.10.2019 11:10
Luotu : 29.11.2017 11:12