Paimion parantolan myynti saa jatkoajan

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on käsitellyt neljää saamaansa ostotarjousta Paimion parantolasta. Tarjousten antajien kanssa on käyty tarkentavia neuvotteluja siitä, mitä tarjous sisältää ja millaiseen tarkoitukseen tarjoaja näkee Paimion parantolan soveltuvan. Tarjoukset sisältävät niin hyvinvointiin, kuntoutukseen kuin arkkitehtuuriin ja matkailuun sekä muuhun liiketoimintaan liittyviä ajatuksia.

Ilmakuva Paimion sairaalasta

Mukaan tarjouskilpailuun on lähtenyt varteenotettavia tahoja, joilla on yhteyksiä moniin merkittäviin kansallisiin toimijoihin. Osa tarjoajista on oma-aloitteisesti käynyt keskusteluja muun muassa Museoviraston kanssa siitä, miten rakennuksen suojelupäätöstä tulee tulkita tulevan toiminnan osalta.

– Tarjouksista pari erottuu muita jonkin verran mielenkiintoisempana vastaten sairaanhoitopiirin näkemyksiä siitä, että parantola pidettäisiin elävänä toimintaympäristönä, jossa Alvar Aallon arkkitehtuuria ja kulttuuriperintöä suojataan ja hyödynnetään, arvioi sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

Sairaanhoitopiiri ei halua muulla tavalla tarkentaa tai eritellä tarjouksia keskeneräisen neuvottelutilanteen takia.

OP Kiinteistökeskuksen arvion mukaan olisi mahdollista saada lisää tarjouksia, mikäli tarjousaikaa jatkettaisiin marraskuun loppuun.

– Parantolan myyntiaikeet ovat kirvoittaneet laajaa julkista keskustelua, jonka jatkamiselle tarjousajan pidentäminen antaa tilaa, Setälä huomauttaa.

Paimion sairaalan ulkokuva

Keskustelua on herättänyt myös parantolan tiloihin aikanaan suunnitellun irtaimiston kohtalo. Sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan irtaimisto tulisi säilyttää alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan parantolassa.

 

Kuvat: VSSHP:n arkisto

 

Muokattu : 18.9.2018 15:58
Luotu : 18.9.2018 15:09