​Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön tiedote 29.3.2019

Selvitys Paimion parantolan tulevaisuudesta käynnistyi

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö ovat käynnistäneet selvitystyön koskien Paimion parantolan tulevaisuutta.  Selvityshenkilöiksi on kutsuttu varatuomari Heikki Alanen ja diplomi-insinööri Olavi Hiekka. Selvityshenkilöiden tehtävä on laatia ehdotus liiketoiminnallisesti elinkelpoisesta toimintamallista, jolla voitaisiin kattaa kohteen ylläpidosta aiheutuvat käyttökustannukset.

Selvitystyön tavoitteena on tuottaa ehdotus Paimion parantolan omistajuuden ja käytön järjestämisestä, joka turvaisi kohteen kunnossapidon ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen sekä kohteen kehittämisen kansainvälisesti ainutlaatuisena, modernia arkkitehtuuria edustavana rakennuskokonaisuutena.

Kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen osalta selvityksessä tulee ottaa huomioon rakennuskokonaisuus ympäristöineen sekä rakennuksen interiöörien ja irtaimiston turvaaminen. Käytön suunnittelussa tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan alkuperäisen käyttötarkoituksen henkeä toteuttavan toiminnan jatkaminen.

Selvitystyön käynnistämisestä sovittiin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon ja asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen tapaamisessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustajien kanssa tammikuun lopussa 2019. Selvitystyön rahoittavat yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö. Selvityksen laadinta tapahtuu yhteistyössä ministeriöiden, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Museoviraston kanssa. Selvityksen määräaika on 15.6.2019.

Paimion parantola on Alvar ja Aino Aallon läpimurtoteos ja kansainvälisesti tunnetuin rakennus. Paimion parantola on suojeltu rakennussuojelulailla. Tämä ei kuitenkaan turvaa rakennuksen uniikkia irtaimistoa, jonka säilyminen osana interiööriä on oleellinen osa rakennuksen arkkitehtonista ja kulttuurihistoriallista arvoa.

Paimion parantola on ollut vuodesta 2004 lähtien Unescon maailmanperintökohteiden aieluettelossa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri lopetti Paimion parantolassa toimintansa vuonna 2015 ja käynnisti kohteen myynnin kesäkuussa 2018.

Lähde: Valtioneuvoston tiedote 29.3.2019

Muokattu : 1.4.2019 16:01
Luotu : 1.4.2019 15:43