​Poliittinen seurantaryhmä päätti organisaatiomallin jatkovalmistelusta ja nimesi ohjausryhmän hyvinvointialueen strategian esivalmisteluun

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä jatkoi kolmannessa kokouksessaan hyvinvointialueen organisaatiorakenteen käsittelyä.  Kokous käsitteli myös hyvinvointialueen ylimmän johdon rekrytointia ja käynnisti aluevaltuuston ensimmäisen strategian esivalmistelun. 

Seurantaryhmä löysi yhteisen näkemyksen organisaatiomallin jatkovalmistelulle.
- Ikärakenteeseen perustuvaa lautakuntamallia päätettiin tarkentaa ruotsinkielisten palveluiden lautakunnalla. Seurantaryhmä katsoi, että nuorten osallisuus hyvinvointialueen toiminnassa on tärkeä ja nuorille tultaisiin mahdollistamaan osallistuminen esimerkiksi aluevaltuuston kokouksiin. Erikseen harkittavaksi jäi mahdollisen tutkimuksen ja osaamisen neuvottelukunnan perustaminen, seurantaryhmän puheenjohtaja Minna Arve kertoo. 

- Uskomme ikäkaarimallin vahvistavan sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota, mutta tiedostamme myös pelastuksen vaativan oman käsittelyelimensä. Päätimme siksi lisätä pelastuslautakunnan organisaatiorakenteeseen, varapuheenjohtaja Mikael Miikkola lisää. 

- Seurantaryhmän näkemyksen mukaan toimielinmallia tulee vielä kirkastaa muun muassa päätösvallan osalta. Tammikuun kokoukseen valmistellaan osallisuusmallit ja lautakuntien toimivaltakysymykset, jotka valmistelun edetessä tulevat osaksi hyvinvointialueen hallintosääntöä, Arve jatkaa. 

Poliittinen seurantaryhmä kävi lisäksi keskustelua Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ylimmän virkajohdon rekrytoinnin aikataulusta. 
- Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnista. Rekrytointiprosessi on suunniteltava niin, että valittava johtaja pystyy aloittamaan hyvissä ajoin kesään 2022 mennessä, Arve sanoo. 

Seurantaryhmä käynnisti aluevaltuuston ensimmäisen strategian esivalmistelun ja nimesi valmisteluun ohjausryhmän. Ohjausryhmään valittiin kuusi poliittista jäsentä Ville Valkonen, (kok.), Ari Korhonen (sd.), Päivi Maisila (kesk.), Pirjo Lampi (ps.), Elina Rantanen (vihr.) ja Tomi Nieminen (vas.)  ja neljä väliaikaista valmistelutoimielintä edustavaa jäsentä. Ohjausryhmä aloittaa työnsä tammikuussa. Hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tulevat kokoukset pidetään 26. tammikuuta ja 18. helmikuuta.

Muokattu : 20.12.2021 10:14
Luotu : 20.12.2021 9:43