​Presidentinvaalin ennakkoäänestys sairaaloissa 2018

Lain mukaan myös sairaalat toimivat ennakkoäänestyspaikkoina. Sairaalassa saavat ennakkoon äänestää vain ne äänioikeutetut, jotka ovat sairaalassa hoidettavana.

Ennakkoäänestyspaikassa äänestäjän on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä.

Äänestys helpottuu huomattavasti, jos äänestäjällä on äänestämään ilmoittautuessaan mukanaan Väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänestämästä.

Ennakkoäänestysajat Tyksin Turussa sijaitsevissa sairaaloissa:

  • Tyks Kirurgisessa sairaalassa torstaina 18.1.2018 klo 13.00–16.00
  • Tyks Kantasairaalassa torstaina 18.1. klo 9.00 alkaen
  • ennakkoäänestystä jatketaan perjantaina 19.1., jos kaikki halukkaat eivät ehdi äänestää 18.1.

Hoitohenkilöstö tiedottaa potilaille muiden sairaaloidemme ennakkoäänestysajoista.

Vaalitoimikunta / vaalitoimikunnat kiertävät pääsääntöisesti jokaisella vuodeosastolla, jos toisin ei ole ilmoitettu. Ennakkoäänestyksen toimittavalla vaalitoimikunnalla on mukanaan ehdokasluettelo sekä äänestyksessä tarvittava muu materiaali.

Huomaa, että potilaiden omaiset tai sairaalan henkilökunta eivät voi äänestää ennakkoon sairaalassa. Heidän tulee käyttää yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja tai äänestää vaalipäivänä.

Vuonna 2018 järjestettävässä presidentinvaalissa ensimmäinen varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018 ja ennakkoäänestysaika kotimaassa 17.–23.1.2018. Mahdollisen toisen vaalin varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2018 ja ennakkoäänestysaika kotimaassa 31.1.–6.2.2018.

Presidentinvaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset asuinpaikasta riippumatta.

Lisätietoja presidentinvaalista ja äänestämisestä saa oikeusministeriön internet-sivuilta osoitteesta www.vaalit.fi/.

Muokattu : 29.1.2020 10:56
Luotu : 15.1.2018 12:18