Sairaanhoitopiiri kehittää ruotsinkielisiä terveyspalveluja jäsenkuntiensa kanssa

Sairaanhoitopiiri valmistautuu tulevaan sote-uudistukseen selvittämällä vaihtoehtoisia tapoja ruotsinkielisten terveyspalveluiden kehittämiseksi.

Sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtosen äsken nimittämän työryhmän tavoitteena selvittää miten ruotsinkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluita voidaan parantaa samalla toteuttaen sote-uudistuksen tavoitteet alueellisesta tasa-arvosta ja perus- ja erikoissairaanhoidon saumattomasta kokonaisuudesta. Selvityksen perusteella työryhmä laatii sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisen suunnitelman Turunmaan sairaalan toiminnan kehittämiseksi.

Työhön osallistuu edustajia sairaanhoitopiiristä, Turunmaan sairaalasta ja Tyksistä sekä Turun, Kaarinan, Paraisten ja Kemiönsaaren kunnista, jotka eniten tarvitsevat ruotsinkielisiä palveluita.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimetty johtajaylilääkäri Samuli Saarni pitää Turunmaan sairaalan kehittämissuunnitelman laatimista tarpeellisena sote-uudistuksen lisäksi siksi, että sairaanhoitopiirin rakenne ja toimintatavat ovat viime vuosina huomattavasti muuttuneet.

– Olemme yhdistäneet maakunnan sairaalat yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi, mikä on parantanut palveluiden laatua ja tehokkuutta, Saarni kertoo.

– Toisaalta Tyksin palveluiden kasvanut kysyntä Vaasan ja Ahvenanmaan suunnasta on lisännyt ruotsinkielisten potilaiden määrää yliopistosairaalassa. Kun pohdinnassa on vielä Turunmaan sairaalan uudisrakennushanke, on otollinen hetki tarkastella maakunnan ruotsinkielisten palveluiden kehittämistä kokonaisuutena, Saarni toteaa.

Turun kaupunki selvittää työryhmän valmistelun jälkeen Turunmaan sairaalan tontin käyttömahdollisuuksia ja mahdollisen uudisrakennuksen sijoitusvaihtoehtoja. Selvitystyöstä vastaa apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen

Virtasen mukaan Turun kaupunki on valmis tukemaan kaavoituksellisilla ja muilla tarvittavilla maankäytön toimenpiteillä sairaanhoitopiirin pyrkimyksiä muodostaa mahdollisimman kustannustehokas ja toiminnallisesti optimaalinen tilaratkaisu ruotsinkielisen väestön palvelutason turvaamiseksi.

Muokattu : 30.10.2015 15:19
Luotu : 30.10.2015 10:11