Tiedote Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 31.1.2017

Sairaanhoitopiiri keskittämässä leikkaustoimintojaan Turkuun ja Saloon

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri valmistautuu keskittämään anestesiaa vaativia leikkauksia Tyksin Turun ja Salon sairaaloihin.

– Leikkaustoiminta voidaan vuoden kuluessa siirtää lain edellyttämällä tavalla Saloon ja Turkuun. Osa leikkaustoiminnasta jää muun päiväkirurgian loppuessa 31.3.2017 edelleen Tyksin Vakka-Suomen sairaalaan polikliinisena kirurgiana. Loimaalla leikkaustoiminta jatkuu vuoden 2017 loppuun siirtymäajan mukaisesti, kuntayhtymän hallitukselle 31.1.2017 asiaa esitellyt sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä tiivistää.

Sairaanhoitopiirin hallitus merkitsi tiedokseen operatiivisen toiminnan järjestämistä suunnittelevan työryhmän väliraportin. Samalla se antoi työryhmälle tehtäväksi laatia hallitukselle kevään aikana selvitys Turunmaan sairaalan kirurgian sovittamisesta Tyksin yhteispäivystysyksiköihin.

Leikkausten keskittämisen taustalla on vuoden 2017 alusta voimaan tullut terveydenhuoltolain muutos, jonka mukaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativa kirurgia tulee viimeistään 1.1.2018 alkaen kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

Vakka-Suomen ja Loimaan perusterveydenhuollon yöpäivystys lakkautetaan myös 31.3.2017. Suuri osa vaativampaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevista päivystyspotilaista on muutenkin jo ohjattu Turkuun. Laitilassa ja Loimaalla jo olevien kahden ambulanssin yövalmiutta parannetaan pidentämällä niiden valmiusaikoja ympärivuorokautiseksi nykyisestä klo 8–22:sta. Päivystyksen muutokset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Vakka-Suomen ja Loimaan seudun terveyskeskusten ja vanhustenhuollon kanssa.


Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n kuntayhtymän hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.
Muokattu : 30.1.2020 8:25
Luotu : 31.1.2017 14:52