​Sairaanhoitopiiri luopuu omistuksestaan lääkärikopteriyhtiössä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri luovuttaa osuutensa lääkärihelikopteriyhtiö FinnHems Oy:n osakkeista Suomen valtiolle. Luovutuksen edellytys on, että myös muut neljä yliopistosairaanhoitopiiriä luovuttavat valtiolle osakkeensa yhtiöstä yhtäpitävin sopimusehdoin. Piirin hallitus päätti luovutuksesta 26.11.2019 ja antoi samalla sairaanhoitopiirin vs. johtaja Göran Hongalle valtuudet hyväksyä täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat.

FinnHems Oy:n osakepääoma on 10 000 euroa ja kirjanpitoarvo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taseessa 2 000 euroa.

Vaikka yhtiö siirtyykin valtion omistukseen, turvataan lääkärihelikopteritoiminnan tarkoituksenmukainen työnjako sairaanhoitopiirien ja yhtiön välillä erillisillä periaatekirjauksilla. Yhtiö vastaa ilmailuun liittyvistä toiminnoista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja sairaanhoitopiirit vastaavat puolestaan ensihoitopalvelun lääketieteellisestä ohjauksesta ja toiminnoista, sekä niiden kehittämisestä ja kustannuksista.

Hallitus pitää tärkeänä että lääkärihelikopteritoiminta turvataan Varsinais-Suomen alueella myös omistusmuutoksen jälkeen.

 

Tämä on toimituksellinen tiedote kuntayhtymän hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

 

Muokattu : 26.11.2019 13:50
Luotu : 26.11.2019 11:07