​Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen

Sairaanhoitopiiri paransi tulostaan

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tulos vuonna 2018 oli 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun tavoitteena oli 4,4 miljoonan euron alijäämätulos. Tulos nostaa taseen ylijäämäkertymän 8,6 miljoonaan euroon.

Tulos johtuu osaltaan lähes 22 miljoonaa euroa arvioitua suuremmista toimintatuotoista, joita kertyi yhteensä noin 794 miljoonaa euroa. Tuottojen ylitys syntyi lähes kokonaan muilta kuin jäsenkunnilta saaduista tuloista, jotka olivat lähes tarkalleen talousarvion mukaiset.

– Alkukesästä 2018 taloustilanne näytti paljon synkemmältä, mutta koko sairaanhoitopiirin osallistuminen talouden hallintatoimiin loppuvuoden ajan auttoi pitämään jäsenkuntalaskutuksen keskimäärin luvatun kaltaisena, sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä kiittelee.

Kuntayhtymän toimintaan kului noin 749 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion lähes 17 miljoonalla. Henkilöstökulut ylittyivät kuudella miljoonalla (1,6 %) ja materiaalihankinnat 10 miljoonalla eurolla (6,4 %). Uusien lääkkeiden käyttöönotto aiheutti materiaalihankintojen ylitystä noin neljä miljoonaa euroa. Kustannusylityksiä selittää muun muassa keskittämisasetuksen takia kasvanut ulkokuntapotilaiden määrä. Vastaavasti ulkokuntapotilaiden tuottama tulo kuntayhtymälle ylitti talousarvion 7,4 miljoonalla eurolla (11 %).

Investointeihin sairaanhoitopiiri käytti viime vuonna 40 miljoonaa euroa. Talousarvioon varatuista määräahoista jäi käyttämättä 3,2 miljoonaa euroa lähinnä hankkeiden siirtymisen ja viivästymisen johdosta. Pitkäaikaisten lainojen määrä aleni edellisen vuoden 184 miljoonasta eurosta 178 miljoonaan. Kuntayhtymän omavaraisuusaste säilyi vuoden 2017 tasolla, noin 33 prosentissa.

Toiminnan kasvu jatkui

Piirin sairaaloihin tehtiin viime vuonna 182 565 lähetettä, mikä on 3,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Siitä noin puolet johtuu psykiatrian lähetteiden kasvusta. Palveluja käytti 223 707 eri henkilöä, mikä tarkoittaa 1,7 prosentin kasvua edellisestä vuodesta.

Hoitoon pääsy hidastui mediaanilla mitattuna edellisen vuoden 29 vuorokaudesta viime vuoden 39 vuorokauteen. Joulukuun 2018 lopussa kuitenkin vain 108 potilasta oli odottanut hoitoon pääsyään yli kuusi kuukautta, kun vastaavassa tilanteessa vuotta aiemmin oli 144 potilasta.

– Jonot eräisiin palveluihin ja toimenpiteisiin ovat selvästi kasvaneet, eikä tämä kehitys ole taloudenkaan kannalta hyvä. Jonojen pidentyminen tarkoittaa tarpeellisen hoidon viivästymistä, ja samalla syntyy turhia hallinnollisia kustannuksia, Setälä muistuttaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi 5.3.2019 osaltaan tilinpäätöksen, joka siirtyy kesäkuussa kokoontuvan valtuuston lopullisesti hyväksyttäväksi.

 

Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi​.  ​

Muokattu : 15.10.2019 8:33
Luotu : 5.3.2019 13:57