Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri liittyi valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa ja muissa toimipaikoissa hoidettavien ja tutkittavien potilaiden tiedot viedään 12.8.2015 alkaen valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon.

Valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallennetaan tästä alkaen potilaskertomustiedot, riskit, rokotustiedot ja voimassaoleva lääkitys. Laboratoriotulosten tallentaminen alkaa myöhemmin. Potilaan kaikki tiedot tallennetaan edelleen myös sairaanhoitopiirin omiin potilastietojärjestelmiin.

Täysi-ikäiset potilaat pääsevät katsomaan valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallennettuja tietojaan Omakanta-verkkopalvelussa, osoitteessa www.kanta.fi. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.

Potilas voi tarkastella Omakannassa omia tietojaan, kun hänelle on kirjoitettu sähköinen resepti tai hänen tietojaan on tallennettu Potilastiedon arkistoon.  Omakanta-palvelusta näkee myös lokitiedot tietojensa luovutuksista.

Potilastiedon arkistosta on hyötyä niin potilaalle kuin terveydenhuollon henkilökunnalle, kun potilastiedot ovat kaikkien potilasta hoitavien käytettävissä.

Mittava terveydenhuollon tietojärjestelmäuudistus

Potilastietojen vieminen valtakunnalliseen arkistoon aloitettiin Varsinais-Suomessa vuoden 2014 huhtikuussa. Maakunnan terveyskeskukset ovat liittyneet siihen jo aiemmin. Turunmaan sairaala liittyi arkistoon kesäkuussa ja nyt myös muut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ovat liittyneet. Tämän jälkeen kaikkien Varsinais-Suomessa julkista terveydenhuoltoa käyttävien asiakkaiden hoitotiedot viedään Potilastiedon arkistoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut tiukat vaatimukset Potilastiedon arkiston palveluihin liittyville organisaatioille koskien mm. tietoturvaa, henkilöstön tietotaitoa, tietoliikennettä sekä käyttäjien tunnistamista. Näiden vaatimusten toteuttamiseen on toimintayksiköitä ja henkilöstöä valmennettu Varsinais-Suomessa.

Potilastiedon arkisto on osa Kanta-palveluja (Kansallinen Terveysarkisto). Näihin terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin kuuluvat Potilastiedon arkiston lisäksi sähköinen resepti, Lääketietokanta ja Omakanta. 

Potilastiedon arkisto lyhyesti

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee.

Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaan kanta.fi-sivujen kautta. Palvelussa voi kuitata lukeneensa Potilastiedon arkiston informaation sekä asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.

Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat.

Tietojen luovutukseen tarvitaan potilaan suostumus

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ovat ko. tiedon tallentaneen terveydenhuollon palvelujen antajan käytettävissä. Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon palvelujen antajille edellyttää potilaan antamaa suostumusta.

Suositellaan, että kansalaiset tekisivät suostumuksen ja mahdolliset kiellot kotoa käsin Omakanta-nettipalvelussa valmiiksi ja viimeistään silloin, kun tietää olevansa tulossa hoitoon.  

Suostumuksen tai kiellon tai niiden peruutuksen voi tehdä myös palveluun liittyneen terveydenhuollon palvelujen antajan luona.

Konkreettiset hyödyt Potilastiedon arkistosta kansalaiselle

  • tiedot ovat turvassa (suojattu tiedonsiirto, ammattikortit, lokitietojen seuranta)
  • voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä > säästää potilaankin rahaa
  • tiedonkulku paranee
  • omia terveystietoja voi seurata helposti Omakannasta
  • potilastietojen käytettävyys tukee potilaiden mahdollisuutta valita hoitoyksikkönsä
  • arkisto mahdollistaa toimivat hoitoketjut kaikkien toimintayksiköiden välillä
  • potilas vaikuttaa itse siihen, kuka käyttää hänen potilastietojaan
  • ajantasainen tieto luo potilasturvallisuutta.

Muokattu : 14.8.2015 13:19
Luotu : 11.8.2015 12:45