Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri varautuu hoitoalan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon seurauksiin

Super, Tehy, JHL, Jyty ja JUKO ovat julistaneet kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka johtaa myös Tyksissä ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa toimenpiteisiin potilashoidon turvaamiseksi.  Henkilöstön kieltäytyminen vuoronvaihdoista ja ylityöstä yhdistettynä vuodenajan mukaiseen sairasteluun voi johtaa tilanteeseen, että kaikissa työvuoroissa ei ole suunniteltua määrää työntekijöitä töissä. Tässä vaiheessa työntekijäjärjestöt eivät ole halunneet rajata mitään toimintoja työtaistelun ulkopuolelle.

"Olemme tänään käynnistäneet menettelyt, jolla saamme jatkuvasti ajantasaisen tilannekuvan työtaistelusta ja sen vaikutuksista ja käyneet myös läpi työnantajan mahdollisuudet paikata puuttuvat työvuorot", kertoo sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Sairaanhoitopiiri turvaa kiireellisen hoidon, kuten ensihoidon, välttämättömät päivystyspalvelut ja kiireellisen sairaalahoidon muuttamalla tarvittaessa jo suunniteltuja työvuoroja ja mikäli se ei riitä, siirtämällä osaavaa henkilöstöä kiireettömän hoidon tehtävistä. Lomien myöntäminen lähiajoille voi olla vaikeaa.

"Yksi leikkaus on tänään peruttu, ja joudumme kriittisesti arvioimaan, miten teemme esimerkiksi tehohoitoa vaativia kiireettömiä leikkauksia. Henki ja terveys on kansalaisille turvattava. Samalla toivomme, että päivystykseen ei lähdetä sellaisissa asioissa, joilla ei ole kiire tai jotka voi hoitaa päiväaikaan terveyskeskuksessa", toivoo sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

Muokattu : 7.2.2018 9:03
Luotu : 6.2.2018 16:36