Sairaanhoitopiirille tuottavuusohjelma

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti 5.3.2019, että sairaanhoitopiirissä käynnistetään monivuotinen tuottavuuden kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on jäsenkuntalaskutuksen kasvuvauhdin merkittävä pienentäminen.

Vuosille 2012–2021 laaditussa talouden vakauttamisohjelmassa oli tavoitteena rajata jäsenkuntien maksuosuuksien keskimääräinen kasvu 3,8 prosenttiin. Tavoitteessa pysyttiin vuoteen 2017 asti, mutta psykiatrian siirto Turulta sairaanhoitopiirille lisäsi toimintakuluja siten, että alkuperäisen laskentatavan mukainen jäsenkuntalaskutuksen kasvu nousi 4,2 prosenttiin.

Potilasta kohti laskettu keskimääräinen hoidon kustannus on ollut koko ajan pienenevä, mutta menojen kasvupaineita lisäävät kasvavat potilasmäärät eli erikoissairaanhoidon kasvava kysyntä, uudet hoitoindikaatiot, entistä kalliimmat hoidot ja teknologiat sekä uusien tilojen rakennustarpeet.

Menojen kasvua lisäävät myös kasvavat henkilöstökulut kuten lomarahaleikkausten taloudellisten vaikutusten päättyminen, työehtosopimusten edellistä kautta korkeammat palkankorotukset sekä edessä oleva korkotason nousu.

Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajiston ja johtavien viranhaltijoiden suunnitteleman ohjelman mukaan jäsenkuntalaskutuksen kasvua pyritään hidastamaan sopeuttamalla kustannusten kasvua saatavilla olevaan rahoitukseen.

– Kustannusten kasvun rajoittaminen ei saa johtaa laadun heikentämiseen. Tarkoituksemme on etsiä keinoja tehdä asioita fiksummin ja taloudellisesti kestävämmin, sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä toteaa.

Hallituksen nyt hyväksymän suunnitelman mukaan jäsenkuntien maksuosuudet voivat kasvaa enintään 2,0–2,5 prosenttia vuodessa. Käynnissä olevan tuottavuuskohteiden esiselvityksen odotetaan kevään aikana osoittavan, missä toiminnassa ja millä keinoin on parhaiten mahdollista vähentää kulujen kasvuvauhtia.

– Hallitus haluaa kaikki mukaan tähän hankkeeseen. Talouskehityksen hallinta tulee olla yhteinen tavoite niin jäsenkunnille, henkilöstölle kuin sairaanhoitopiirin hallinnolle, joten haluamme tehdä tätä yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa, hallituksen puheenjohtaja Piia Elo toteaa. 

– Taloustyöryhmän lisäksi asetamme myös seurantaryhmän, johon toivomme henkilöstön edustusta ja lisäksi esitämme kutsun jäsenkunnille tulla miettimään ratkaisuja yhdessä.

 

Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi​.
Muokattu : 21.10.2019 8:20
Luotu : 5.3.2019 13:59