Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä siirtyy strategiajohtajaksi

Leena Setälä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä on irtisanoutunut tehtävästään siten, että hänen virkasuhteensa päättyy 15.6.2019. Sairaanhoitopiirin hallitus otti eroilmoituksen vastaan 23.4.2019 ja päätti lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi merkittäväksi.  Setälä aloitti työnsä sairaanhoitopiirin johtajana syyskuussa 2016.

Hallitus perusti kokouksessa virantäyttöä valmistelevan työryhmän ja nimesi siihen keskuudestaan Ulla Huittisen, Jukka Kärkkäisen, Ville Valkosen, Piia Elon ja Tuija Ollikkalan.

Hallitus päätti ottaa Leena Setälän toistaiseksi voimassa olevaan strategiajohtajan toimeen 16.6.2019 alkaen. Toimeen kuuluvat uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta sekä muut digitalisaatioon ja tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät hankkeet. Strategiajohtajan tehtäviin kuuluvat myös muut tulevan sairaanhoitopiirin johtajan osoittamat johtoryhmätason strategiset valmistelutehtävät. Setälällä on pitkä kokemus terveyspalvelujen johtotehtävissä ja lääketieteen ja terveyspalvelujen tutkijana. Hän toimii tällä hetkellä UNA Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että Leena Setälä haluaa jatkaa sairaanhoitopiirissä ja ottaa vastaan uuden tehtävän strategiajohtajana. ICT-ratkaisu on sairaanhoitopiirille strategisesti tärkeä ja yksi keskeisimpiä asioita sote-palvelujen uudistamisessa. On löydettävä keinot, miten toimintoja yhtenäistetään ja yhdenmukaistetaan siten, että tavoitellut laatu-, vaikuttavuus- ja kustannustehokkuustavoitteet saavutetaan, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Piia Elo.

 

Kuva: Esa Halsinaho

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 8.10.2019 15:43
Luotu : 23.4.2019 12:55