Sairaanhoitopiirin palveluiden kysynnän kasvu jatkuu

Tyksin ja sairaanhoitopiirin muiden palveluiden käyttö on lisääntynyt edelleen sekä lähetteiden että potilaiden määrillä mitattuna, selviää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tammi–elokuun osavuosikatsauksesta.

Turun kaupungin psykiatrian fuusiointi sairaanhoitopiiriin keväällä 2017 selittää kasvua suurelta osin, mutta myös Tyksin muiden kuin psykiatristen palvelujen kysyntä on kasvanut lähetemäärällä mitattuna 1,6 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan sairaanhoitopiirin potilasmäärä on kasvanut 2,3 prosenttia vuoden ensimmäisen 8 kuukauden aikana.

Vuosia kestänyt tavoiteltu kehitys jatkuu tänäkin vuonna, kun vuodeosastohoidon osuus vähenee ja avohoidon osuus kasvaa. Alkuvuoden influenssaepidemia lisäsi kuitenkin hetkellisesti vuodeosastohoidon tarvetta, ja myös vuodeosastolta jatkohoitoon pääsy on ollut viime vuotta hankalampaa. Päivystyksen käyttö on jäänyt influenssaepidemian jälkeenkin odotettua korkeammalle tasolle.

Lähetepotilaat ovat päässeet sairaanhoitopiirin hoidettavaksi keskimäärin 35 vuorokaudessa (mediaani). Elokuun lopussa 138 potilasta (1,12 prosenttia kaikista potilaista) oli odottanut yli kuusi kuukautta hoitoon pääsyä, kun huhtikuun lopussa vastaavassa tilanteessa oli 170 potilasta (1,39 prosenttia).

– Kesäaikaan ei kiireetöntä hoitoa ole yhtä paljon tarjolla, mutta hoitoonpääsy yleensä paranee syksyn aktiivisten kuukausien aikana. Hoidon odotusaikamme kestää hyvin vertailun muihin sairaanhoitopiireihin, sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä vakuuttaa.

Talousarviotavoitteet ollaan saavuttamassa

Sairaanhoitopiirin toisen osavuosikatsauksen mukaan talousarviotavoitteiden arvioidaan toteutuvan varsin hyvin.

– Sitovat nettokulut eivät näyttäisi ylittyvän, iso osa ennustetuista menoylityksistä johtuu varsinaisen erikoissairaanhoidon palvelutoiminnan ulkopuolista tekijöistä. Vaativamman erikoissairaanhoidon keskittyminen aiempaa enemmän yliopistosairaaloihin taas nostaa erityisesti lääke- ja tarvikekustannuksia mutta niiden taustalla on maakunnan ulkopuolisten potilaiden määrän kasvu. Jäsenkuntien kustannuksissa ollaan hyvin lähellä talousarvion mukaista tavoitetta, Leena Setälä toteaa.

Toimintakulut näyttävät ennusteen mukaan ylittyvän 15,6 miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia johtuen henkilöstömenojen sekä lääke- ja tarvikemenojen odotettua suuremmasta kasvusta.

Ylitystä selittää myös sairaanhoitopiirin perusterveydenhuoltoon välittämien hoitotarvikkeiden myynti sekä maakuntavalmisteluun liittyvän ict -rahoituksen kulkeminen piirin kautta, jotka yhdessä muodostavat ylityksestä yli 4 milj. euroa.

Sairaanhoitopiiri käynnisti kesällä lääke-, tarvike- ja henkilöstömenojen kasvua hillitseviä toimenpiteitä, jotka jatkuvat koko loppuvuoden. Sairaanhoitopiiri pienentää muun muassa budjetin useiden miljoonien eurojen lomapalkkavarausta kannustamalla henkilökuntaa vanhojen lomapäivien pitoon ja talkoovapaisiin. Näistä johtuvat toiminnan supistukset keskitetään pääosin joulukuulle.

Sairaanhoitopiirin talousarvioesitys ei sisällä varausta hoidon kysynnän kasvuun

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri jatkaa tiukkaa talouslinjaa ensi vuonnakin. Hallituksen tänään 9.10.2018 hyväksymä alustava talousarvioesitys sisältää vain 1,4 prosentin toimintakulujen kasvuvaran kuluvan vuoden menoennusteeseen verrattuna.

Jäsenkunnilta yhteensä perittävät maksut voivat kasvaa enintään 2,5 prosenttia kuluvan vuoden talousarviosta. Vaikka hoidon kysyntä on monena vuonna ylittänyt laskennalliset ennusteet, kuntien edellyttämä talousarvioraami ei mahdollista jatkuvaa palvelujen kasvua.

– Tämä tarkoittaa sairaanhoitopiirille sekä tiivistä yhteistyötä kuntien perusterveydenhuollon kanssa että omien toimintojen kriittistä tarkastelua, huomauttaa sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

Talousarvioesityksessä vahvistetaan sairaanhoitopiirin kliinisen tietopalvelun, Auria biopankin ja Medisiina D:ssä toimivien tukipalvelujen toimintaa yhteensä noin 1,4 miljoonan euron henkilöstömäärärahojen lisäyksillä.

– Tiedolla johtamisen kyvyn tärkeyttä on korostettu sekä sote-uudistuksessa että jäsenkuntien kanssa käydyissä keskusteluissa. Sairaanhoitopiiri on määrätietoisesti jo joitakin vuosia kehittänyt tietopalvelujaan, ja niiden edelleen vahvistaminen tukee sote-palvelujen uudistusta, Setälä sanoo.

Tulos laaditaan kaksi miljoonaa euroa alijäämäiseksi tähdäten siihen, että vuoden 2019 lopussa sairaanhoitopiirillä ei ole yli- eikä alijäämiä.

Hallitus päättää lopullisesta, valtuustolle esitettävästä talousarviosta seuraavassa kokouksessaan 6. marraskuuta. 
 

Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 9.10.2018 16:37
Luotu : 9.10.2018 16:09