Sairaanhoitopiirin potilasmäärä jatkaa kasvuaan

Tiedote Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 3.3.2020.

Sairaanhoitopiirin sairaaloissa hoidettiin viime vuonna 230 000 potilasta, mikä on 2,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Hoidettujen potilaiden määrä on kasvanut 2000-luvulla joka vuosi ja kaikista sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asukkaista jo 44 prosenttia käytti piirin palveluja vuonna 2019.

Palvelujen kysyntä oli voimakasta koko vuoden ja potilaita lähetettiin piirin sairaaloihin neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

– Näin voimakkaassa palvelujen kysynnän kasvun tilanteessa talouden hallinta on erityisen haasteellista, talousjohtaja Arja Pesonen toteaa.

Sairaanhoitopiirin toiminnassa on tehty muutoksia paljon viime vuosina, mutta kehittämisen tarve muun muassa palvelujen kysynnän hillitsemiseksi jatkuu.

– Tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa tarvitaan. Sitä haemme muun maussa sairaanhoitopiirin valtuuston syksyllä hyväksymällä terveydenhuollon järjestämissuunnitelmalla, jonka alueen kunnat ovat valmistelleet.

Pesosen mukaan piirin talouden hallinta ja suunnitelmallisuus on tuottanut tulosta haasteista huolimatta. Viimeisen viiden vuoden aikana jäsenkuntien maksuosuudet ovat tilinpäätöksessä alittaneet kaksi kertaa talousarvion ja muinakin vuosina poikkeama on ollut enintään 0,9 prosenttia.

– Kuntayhtymätasolla olemme onnistuneet parantamaan ennustettavuutta jäsenkuntien maksuihin ja pitämään talousarviot, mutta yksittäisten kuntien kannalta vaihtelua voi olla edelleen valitettavan paljon, Pesonen sanoo.

Sairaanhoitopiiri sai tilivuonna 2019 yhteensä 818 miljoonan euron toimintatuotot, mikä ylittää talousarvion 19,4 miljoonalla eurolla (2,4 %). Ylityksestä noin 14 miljoonaa euroa kertyi muilta kuin jäsenkunnilta saaduista tuloista ja noin viisi miljoonaa jäsenkuntien maksamista tuloista.

Kuntayhtymä käytti toimintaansa 779 miljoonaa euroa, mikä on 3,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Jäsenkuntien yhteistä talousrasitusta kuvaavat sitovat nettokulut olivat noin 615 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion 4,2 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tulos vuodelta 2019 oli alijäämäinen 0,9 milj. euroa.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 3.3.2020 esittää valtuustolle, että kuntayhtymän vuoden 2019 alijäämä kirjataan taseen yli- ja alijäämätilille, ja että jäsenkunnille toimitetaan konsernitilinpäätöksen laatimisessa tarvittavat tiedot.

 

Tämä on toimituksellinen tiedote kuntayhtymän hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 8.6.2020 8:58
Luotu : 3.3.2020 14:04