Tyksistä johdettu lastenortopedian monikeskustutkimus

Lasten ja nuorten skolioosileikkaukseen liittyvä verenvuoto voidaan minimoida​

Tyksistä johdetussa monikeskustutkimuksessa kehitettiin nuorten vaikeiden selän vinoutumien leikkaustekniikkaa.

– Menetelmä vähentää leikkauksen aikaista verenvuotoa merkittävästi, toteaa tutkimusta johtanut dosentti Ilkka Helenius.

Röntgenkuva skolioosista ennen ja jälkeen operaation.Tuntemattomasta syystä johtuvaa vaikeaa selän vinoutumaa eli idiopaattista skolioosia esiintyy murrosikäisistä tytöistä noin seitsemällä sadasta ja noin kaksi tuhannesta murrosikäisestä tarvitsee skolioosin leikkaushoitoa. Tyksin lasten ja nuorten klinikassa sijaitsevassa lasten ortopedian ja traumatologian  osaamiskeskuksessa on kehitetty turvallisempaa ja tehokkaampaa skolioosin leikkaustekniikkaa dosentti Ilkka Heleniuksen johdolla.

Kasvavan nuoren skolioosileikkaus on vaativa toimenpide, johon liittyy merkittävää verenvuotoa. Kansainvälisten tutkimusten perusteella verenvuodon määrä on keskimäärin 1200 ml eli noin neljäsosa elimistön verivolyymista. Aikaisempien tutkimusten mukaan kolmannes tämän leikkausryhmän nuorista tarvitsee verensiirtoa.

Merkittävä leikkauksenaikainen verenvuoto ja siitä seuraava verensiirto lisäävät tulehdusriskiä, pitkittävät toipumista, sekä voivat aiheuttaa immunologisen reaktion elimistössä. Siksi verenvuoto ja verensiirtojen tarve pyritään kaikin keinoin minimoimaan.  Vähäistä leikkauksenaikaista verenvuotoa pidetäänkin keskeisenä laatukriteerinä vaativassa kirurgiassa.

Tyksistä johdetussa satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa osoitettiin, että käyttämällä kahden leikkaavan lastenortopedin työpanosta, voitiin leikkausverenvuoto puolittaa eli saada keskimäärin noin 600 millilitran tasolle. Tutkimukseen osallistui 60 vaikeata skolioosia sairastavaa lasta ja nuorta iältään 10-20 vuotta. Tutkimus julkaistiin ortopedian alan arvostetussa The Bone and Joint Journal -julkaisusarjan maaliskuun numerossa. Tyksin lisäksi tutkimukseen osallistuivat HUS ja Tays. 

 – Käyttämällä leikkauksessa verenvuotoa hillitsevää kudosliimaa eli humaanitrombiinia sisältävää gelatiinimatriksivalmistetta, leikkausverenvuotoa voitiin pienentää edelleen tästä noin 30 prosenttia.

– Yksikkökohtaisessa tarkastelussa todettiin, että Tyksin lasten ortopedian ja traumatologian osaamiskeskuksessa leikatuista potilaista vain yksi kahdestakymmenestä viidestä (4 prosenttia) verenvuotoa hillitsevää kudosliimaa saaneesta nuoresta tarvitsi verensiirtoa, joka on matalin tähän asti kirjallisuudessa raportoiduista tuloksista.

– Lisäksi skolioosin korjausprosentti voitiin nostaa turvallisesti 75:een, kun se kansainvälisissä tutkimuksissa on keskimäärin 62 prosenttia, kertoo tutkimuksen johtaja, dosentti Ilkka Helenius.

 Kuva: Idiopaattisen skolioosin korjaus pedikkeliruuvein 15-vuotiaalla tytöllä


 

Julkaisu: I.Helenius, H. Keskinen, J. Syvänen, H. Lukkarinen, M. Mattila, J. Välipakka, O. Pajulo: Gelatine matrix with human thrombin decreases blood loss in adolescents undergoing posterior spinal fusion for idiopathic scoliosis. A multicentre, randomised clinical trial. The Bone and Joint Journal 2016; 98-B:395-401.

Kirjoittajat ovat lastenortopedeja: dosentti Ilkka Helenius on Tyksin lasten ortopedian ja traumatologian osaamiskeskuksen johtaja, dosentti Olli Pajulo Tyksin lastenkirurgian vastuualueen johtaja, Johanna Syvänen yksikön erikoislääkäri ja Heli Keskinen erikoistuva lääkäri. Lasten ortopedi Mikko Mattila työskentelee Hyksissä ja lasten ortopedi Jarmo Välipakka Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Dosentti Heikki Lukkarinen on harvinaisten sairauksien yksikön johtaja Tyksin Lasten ja nuorten klinikassa.

Lisätietoja tutkimuksesta:
dosentti, osastonylilääkäri Ilkka Helenius, sposti: ilkka.helenius@utu.fi, puh. 02 3130218.

Tietoa skolioosista

Skolioosi eli selän vinoutuma on sairaus, jota esiintyy lievänä noin 5–9 prosentilla tytöistä. Skolioosin leikkaushoitoa tarvitsee noin 0,2 prosenttia väestöstä. Lievempiä muotoja voidaan hoitaa korsettihoidolla, mutta vaikeammat muodot edellyttävät leikkaushoitoa. Skolioosin vaikeusaste todetaan röntgenkuvauksessa.

Skolioosi voi olla synnynnäinen tai tuntemattomasta syystä johtuva eli idiopaattinen. Idiopaattinen skolioosi voi alkaa jo varhaislapsuudessa, mutta tyypillisimmillään se alkaa murrosiän kasvupyrähdyksen yhteydessä.

Nikamat ja välilevyt ovat rakenteeltaan normaalit. Taudilla on vahva geneettinen tausta, ehdokasgeenejä taudin aiheuttajaksi on useita. Hyvin hoidetun skolioosin ennuste lyhyellä ja pitkällä aikavälillä hoidettuna on erinomainen.  

Hoitoa vaativa idiopaattinen skolioosi on tytöillä lähes 10 kertaa yleisempi kuin pojilla. Vaikeaan (yli 60 asteen) rintarangan skolioosiin liittyy hoitamattomana aina keuhkotilavuuden pienenemä, minkä vuoksi hoito täytyisi päästä toteuttamaan riittävän ajoissa. (Lähde: Terveyskirjasto)

Tämän tiedotteen laati lääketieteen toimittaja ja tiedetiedottaja Tuula Vainikainen, joka avustaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä tutkimusta koskevassa viestinnässä. Hänet tavoittaa sähköpostiosoitteella tuula.vainikainen@saunalahti.fi ja puhelinnumerosta 045 671 9558.

Muokattu : 18.10.2019 14:01
Luotu : 2.3.2016 8:43