Sairaanhoitopiirin talousarviossa niukasti kasvuvaraa

Sairaanhoitopiiri varaa vuoden 2020 talousarvioon noin 17 miljoonaa euroa palkkojen ja muun yleisen kustannuskehityksen nousuun.  Kaiken kaikkiaan piirin toimintakulujen arvioidaan kasvavan 35,7 miljoonaa euroa eli 4,7 prosenttia vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.

Kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna toimintakulut kasvaisivat kuitenkin vain 1,5 prosenttia, selviää hallitukselle 8.10.2019 esitellystä talousarvioluonnoksesta. Jäsenkuntien maksuosuudet voivat kasvaa enintään 2,5 prosenttia talousarviosta 2019. Hallitus päättää talousarvioesityksestään valtuustolle seuraavassa, 5. marraskuuta pidettävässä kokouksessaan.

Tiukan taloustilanteen vuoksi sairaanhoitopiiri tavoittelee jo kuluvana vuonna kuuden miljoonan euron säästöjä ennusteen mukaiseen tulokseen ja ensi vuonna toimenpiteiden avulla haetaan 12 miljoonan euron säästövaikutuksia, jotta esitelty talousarvio toteutuisi.

Sairaanhoitopiirin vs. johtaja Göran Hongan mukaan talousarvioraamia voidaan pitää realistisena, kunhan raamin edellyttämät toimenpiteet toteutuvat.

– Toimenpiteiden vaikutus kestää kuitenkin jonkin aikaa ja talousarvion pitävyys vaarantuu, jos toimeenpano ei etene suunnitellusti, Honga sanoo.

– Suurimpana kustannuksia hillitsevänä toimena on puuttuminen hoitoketjuihin, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä terveyskeskusten kanssa. Hoitamalla potilaat oikeilla tasoilla säästetään potilaiden aikaa ja yhteiskunnan kustannuksia.

Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 32,7 miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntatuotot kasvaisivat 15,5 miljoonaa (2,6 %) ja muilta kuin jäsenkunnilta saatavat tulot  17,2 miljoonaa euroa (9,0 %). Potilailta perittävien asiakasmaksujen arvioidaan kasvavan puolella miljoonalla eurolla (1,6 %) vuoden 2019 talousarviosta.

Kaikkiaan toimintatuotot nousevat nyt esitellyssä ensi vuoden talousarviossa noin 831 miljoonaan ja toimintakulut 795 miljoonaan euroon.  Rahoituskulujen ja suunnitelmapoistojen jälkeen tulos jäisi 6,2 miljoonan euroa alijäämäiseksi.

Sairaanhoitopiirin hallitus merkitsi talousarvioesityksen tiedokseen.

 

​Tämä on toimituksellinen tiedote kuntayhtymän hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 5.6.2020 15:19
Luotu : 8.10.2019 17:14