​Tiedote hallituksen kokouksesta 28.1.2020

Tyksin uuden sairaalan nimeksi Majakkasairaala

Turun yliopistollisen keskussairaalan rakenteilla olevan uuden sairaalan nimeksi tulee Tyks Majakkasairaala, ruotsiksi Åucs Fyrsjukhus ja englanniksi Tyks Lighthouse Hospital.

Lue lisää erillisesti tiedotteesta.

Göran Honga jatkaa sairaanhoitopiirin johtajan sijaisena

Hallitus päätti, että sairaanhoitopiirin johtajan sijaiseksi valitun diplomi-insinööri, MBA Göran Hongan sijaismääräystä jatketaan 3.5.2020 asti. Valtuustossa 14.1.2020 uudeksi sairaanhoitopiirin johtajaksi valittu Matti Bergendahl aloittaa tehtävässään 4.5.2020.

Samalla hallitus valtuutti puheenjohtaja Piia Elon päättämään Hongan kanssa tehtävästä enintään kesäkuun 2020 loppuun asti voimassa olevasta sairaanhoitopiirin johtajan perehdytystä koskevasta sopimuksesta.

Viestintäpäällikön seuraajaksi haetaan viestintäjohtajaa

Hallitus päätti sairaanhoitopiirin vs. johtaja Göran Hongan esityksen mukaisesti muuttaa viestintäpäällikön viran viestintäjohtajan viraksi 1.6.2020 lukien, jolloin virassa nykyisin toimiva viestintäpäällikkö Esa Halsinaho jää eläkkeelle.

Viestintäjohtajan kelpoisuusehdoiksi vahvistettiin ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta viestinnän johtamisesta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Tyksin A-sairaalan C-siiven korjaus odottaa laajempaa selvitystä

Tyksin A-sairaalan C-siiven suunniteltuun peruskorjaukseen otettiin aikalisä. Kiinteistöjaosto päätti 21.1.2020 keskeyttää peruskorjauksen hankintaprosessin, koska marraskuussa päättyneessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset ylittivät merkittävästi urakkaan suunnitellun määrärahan.

Hallitus merkitsi 28.1.2020 kiinteistöjaoston päätöksen tiedokseen ja päätti, että hallitukselle tuodaan käsiteltäväksi kevään 2020 aikana päivitettävä kiinteistöstrategia, jossa otetaan kantaa Tyksin alueen tulevaisuutta koskeviin kokonaisjärjestelyihin. Hallitukselle tuodaan käsittelyn yhteydessä samalla vaihtoehtoinen sijoituspaikkasuunnitelma C-siipeen suunnitelluille toiminnoille.

Muut kokouksessa esillä olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti.

 

Tämä on toimituksellinen tiedote kuntayhtymän hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 5.6.2020 14:13
Luotu : 28.1.2020 13:30