Veret seisauttava tupakka

Tyksin verisuonikirurgialta uutta tietoa ateroskleroosin syntymekanismeista ja tupakoinnin haitoista

Pitkälle kehittynyt ateroskleroosi (valtimonkovettumatauti, lyhyesti valtimotauti) aiheuttaa valtimotukoksia, jotka voivat johtaa aivo-, sydän- tai raajainfarktiin. Alaraajan vaikea verenkierron häiriö johtaa hoitamattomana usein jalan menetykseen, mutta raajojen verenkiertohäiriöiden tutkimus on jäänyt sydän- ja verisuonitautien varjoon.

Turkulaisessa PURE ASO -tutkimusprojektissa on löydetty uutta tietoa valtimonseinämän terveyteen ja veren hyytymisominaisuuksiin vaikuttavan puriiniaineenvaihdunnan merkityksestä. Tupakoinnin haitallisuudesta valtimonkovettumataudin syntyyn saatiin vahvistusta, sillä tupakointi lisää verenhyytymisominaisuuksia.

Turkulaisten tutkimustulokset julkaistiin arvostetussa Circulation Research -julkaisusarjassa.

Tyksin verisuonikirurgian yksikön ja Turun yliopiston Medicity-tutkimuslaboratorion yhteistyönä on tehty uraa uurtavaa tutkimusta alaraajojen valtimonkovettumataudin  solutason kemiallisista mekanismeista, jotka säätelevät verisuonten sisäkalvon toimintaa.

PURE ASO – Endoteelisolun puriiniaineenvaihdunnan merkitys ateroskleroosin synnyssä -tutkimusprojektissa on selvitetty valtimonseinämän terveyteen ja veren hyytymisominaisuuksiin vaikuttavan puriiniaineenvaihdunnan merkkiaineiden toimintaa terveillä ja valtimokovettumatautia sairastavilla potilailla. Laajan tutkimusprojektin ensimmäiset tulokset on julkistettu arvostetussa Circulation Research julkaisusarjassa.

– Ensimmäistä kertaa maailmassa laajassa alaraajojen valtimonkovettumatautia sairastavassa potilasjoukossa todettiin puriiniaineenvaihdunnan olevan ateroskleroosia sairastavilla potilailla merkittävästi häiriintynyt. Tutkimustulostemme perusteella voidaan päätellä, että ateroskleroosin tyypilliset riskitekijät kuten verenpainetauti, diabetes ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, mutta erityisesti tupakointi, vaikuttavat epäsuotuisasti valtimon terveydelle tärkeään puriiniaineenvaihduntaan lisäämällä veren hyytymisominaisuuksia.

– Myös yksilön puriiniaineenvaihdunnan kyky poistaa tupakoinnin aiheuttamia haitallisia ominaisuuksia vaikuttaa osaltaan ateroskleroosin nopeaan etenemiseen valtimonkovettumataudissa, selvittää verisuonikirurgian erikoislääkäri Juho Jalkanen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Viime aikoina on julkisuudessa käyty osin perusteetontakin ristiriitaista keskustelua kolesterolilääkkeiden eli statiinien käytöstä, vaikka niillä tiedetään olevan monia hyviä vaikutuksia pelkkien kolesteroliarvojen parantumisen lisäksi.

Nyt saadut tutkimustulokset osoittavat, että statiinit vaikuttavat suotuisasti nimenomaan samaan puriiniaineenvaihdunnan mekanismiin, jota tupakointi tuhoaa.

– Ensimmäiset PURE ASO -tutkimustulokset auttavat tärkeällä tavalla ymmärtämään alaraajojen valtimonkovettumataudin solutason mekanismeja. Samalla tulokset avaavat uusia näkökulmia koko valtimonkovettumataudin syntymekanismeihin. PURE ASO -tutkimustulosten avulla voidaan lääkehoitoa oikein kohdentamalla auttaa myös tupakoivia valtimonkovettumatautipotilaita. Tutkimuksemme painottaa kuitenkin ehdottomasti valtimonkovettumatautia sairastavien potilaiden tupakoinnin lopettamisen merkitystä, toteaa Jalkanen.

Tulevaisuudessa tutkimustulokset voivat johtaa uusien lääkkeiden kehittämiseen valtimokovettumataudin etenemisen hidastamiseksi ja jopa haitallisten verenkiertoa ahtauttavien valtimomuutosten muodostumisen estämiseksi.

Jalkojen valtimonkovettumataudin tutkimus jäänyt vähälle huomiolle

Lääketieteen nopeasta kehityksestä huolimatta ateroskleroosi eli valtimonkovettumatauti on edelleen johtavin kuolinsyy länsimaissa.  Pitkälle kehittynyt ateroskleroosi aiheuttaa valtimotukoksia, jotka voivat johtaa aivo-, sydän- tai raajainfarktiin.

Sydän- ja aivoinfarktia vähemmälle huomiolle ovat jääneet raajojen kuolion esiasteet ja kuoliot. Hoitamattomana tämä raajan kriittinen verenkiertohäiriö johtaa usein jalan menetykseen.

Jalan amputaatio raskas menetys yksilölle ja kallis yhteiskunnalle

Vaikka kriittistä raajan verenkiertohäiriötä sairastavien kuolleisuus on merkittävästi kohonnut, on taudin tutkimus ja hoito jäänyt sydän- ja aivovaltimosairauksien varjoon.  Jalan ja sen myötä omatoimisuuden menetys on kuitenkin yksilötasolla useimmille laadukkaan toimintakykyisen elämän loppu ja yhteiskunnalle uuden kalliin laitoshoidon alku.

On osoitettu, että laadukkaalla verisuonikirurgisella hoidolla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. Säästöt saavutetaan, kun kriittisen verenkiertohäiriön hoidolla vältytään raajan amputaatiolta. Tällöin liikkumiskyvyttömien vuodepotilaiden määrä ja laitoshoidon tarve vähenevät.

Kustannussäästöjen lisäksi liikuntakykynsä säilyttävän valtimonkovettumatautia sairastavan potilaan elämänlaatu ja -hallinta ovat merkittävästi parempia kuin raaja-amputoidulla.  Amputaation tiedetään selkeästi lisäävään myös kuolleisuutta.

Valtimonkovettumatautia on tutkittu pääosin sepelvaltimotautipotilailla. Vaikka valtimonkovettumataudissa eri kohde-elimissä on paljon samankaltaisuuksia, on tauti erilainen eri puolilla elimistöä. Myös erikokoisissa valtimoissa valtimonkovettuman muutokset ovat erilaisia.

Valtimonkovettumataudin ja elimistön solutason kemiallisten reaktioiden välisiä yhteyksiä ei aiemmin ole tutkittu laajasti missään kohde-elimessä. Nyt saadut tutkimustulokset kohdentuvat nimenomaan jalkojen ateroskleroosiin, mutta ovat todennäköisesti yleistettävissä myös sydämen ja aivoverenkierron valtimotautiin.

 


 

Julkaisu: Jalkanen, Juho – Yegutkin,  Gennadi – Hollmén,  Maija – Aalto,  Kristiina, Kiviniemi, Tuomas – Salomaa, Veikko – Jalkanen, Sirpa – Hakovirta, Harri: Aberrant Circulating Levels of Purinergic Signaling Markers are Associated with Several Key Aspects of Peripheral Atherosclerosis and Thrombosis.

Circ Res. 2015 Feb 2. pii: CIRCRESAHA.114.305715. [Epub ahead of print] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25645301  

Tutkimuksen tekijöistä erikoislääkäri Juho Jalkanen ja ylilääkäri Harri Hakovirta työskentelevät Tyksin verisuonikirurgian yksikössä ja erikoislääkäri Tuomas Kiviniemi Tyksin Sydänkeskuksessa.

Akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen, tohtori Gennadi Yagutkin, tohtori Maija Hollmén ja väitöskirjatyöntekijä Kristiina Aalto työskentelevät Turun yliopiston Medicity-tutkimuslaboratoriossa ja professori Veikko Salomaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

Tämän tiedotteen laati lääketieteen toimittaja ja tiedetiedottaja Tuula Vainikainen, joka avustaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä tutkimusta koskevassa viestinnässä. Hänet tavoittaa sähköpostilla osoitteesta tuula.vainikainen(a)saunalahti.fi ja puhelimella numerosta 045 671 9558.

Muokattu : 23.10.2019 8:58
Luotu : 10.2.2015 9:37