Tyks vahvistaa henkilöstöään

Tiedote sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 30.1.2018

Turun yliopistollinen keskussairaala pystyy jatkossa hoitamaan potilaitaan entistä paremmin, sillä sairaanhoitopiirin hallitus päätti vakinaistaa 47 lääkärin ja sairaanhoitajan virkaa ja tointa, joita on hoidettu  pääosin väliaikaisilla työsuhteilla tai ostopalveluina.

– Päivystysuudistuksen, eräiden toimintojen kansallisen keskittämisen ja uusien hoitomuotojen kehittymisen aiheuttamat muutokset potilasmäärissä eivät ole kohdistuneet tasaisesti kaikkiin yksiköihin. Ongelmaa on korjattu sisäisin henkilöstösiirroin, mutta osaamista on jouduttu varmistamaan myös uusilla rekrytoinneilla ja ostopalveluilla.  Jatkossakin tarvittavien, mutta nyt väliaikaisesti palkattujen henkilöiden vakinaistamisella pyritään turvaamaan hyvä osaaminen ja sitouttamaan osaajat Tyksin palveluun myös tulevaisuudessa. Kilpailu osaavasta henkilökunnasta on jo alkanut, sairaalajohtaja Petri Virolainen toteaa.

Merkittävimmät lisäykset kohdistuvat sydänpotilaiden hoitoon, johon vakinaistetaan 13 sairaanhoitajaa ja kliinisen hoitotyön asiantuntija. Myös syövän hoitoa varten Tyks vakinaistaa eri toimialueille erikoislääkäreitä ja sairaanhoitajia. Päivystystarpeen muutokset näkyvät Virolaisen mukaan gastroenterologisessa kirurgiassa, neurologiassa ja neurokirurgiassa.

Kuvantamistutkimuksia varten vakinaistetaan kaksi erikoistuvaa lääkäriä ja sairaalafyysikko.

Vakinaistettaviin lukeutuu myös yksi hematologian ja yksi kliinisen genetiikan erikoislääkäri. Lapsettomuushoitoihin saadaan toinen vakituinen sairaalasolubiologi. Tyksin lähisairaaloiden tarpeisiin vakinaistetaan ravitsemusterapeutti sekä kaksi psykologia neuropsykologipalvelujen tuottamiseen.

Lääkehuoltoa vahvistetaan puolipäiväisellä osastofarmasian työntekijällä. Erityisesti Vaasasta ja Ahvenanmaalta tulevien potilaiden tarvitsemia käännöstöitä varten palkataan yksi vakinainen kielenkääntäjä lisää. Sairaaloiden suuronnettomuus- ja valmiussuunnitelmien omaksumista tehostetaan turvallisuuskouluttajalla.

Tyksin henkilöstö väheni 126 työntekijällä vuodesta 2013 vuoteen 2017. Toiminnan tehostamisen ansiosta Tyks on kyennyt samaan aikaan hoitamaan 4,3 prosenttia enemmän potilaita, vaikka hoidot ovat samalla muuttuneet aiempaa vaativammiksi.

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 29.1.2020 13:25
Luotu : 30.1.2018 12:46