Uraauurtavan kirurgisen tutkimuksen 5-vuotistulokset todistavat:

Lievemmän umpilisäketulehduksen hoito tehokasta ja turvallista antibiootilla leikkaushoidon sijaan pitkäaikaisseurannan tulostenkin perusteella

Viiden vuoden seuranta-ajalla antibioottihoito oli edelleen tehokasta ja turvallista suurimmalla osalla potilaista. Antibiootilla leikkaushoidon sijaan hoidetut umpilisäketulehdukset uusiutuivat sitä harvemmin mitä kauemmin hoidosta oli kulunut aikaa.

Akuutti umpilisäketulehdus tai sen epäily on maailman yleisin päivystysleikkauksen syy. Suomessa poistetaan vuosittain noin 6 000 umpilisäkettä tulehduksen takia. Umpilisäketulehduksia on käytännössä kahta eri muotoa ja suurin osa umpilisäketulehduksista on lievempää tautimuotoa, joka ei johda puhkeamaan.

Tyksistä johdettu suomalainen satunnaistettu APPAC-monikeskustutkimus (APPendicitis Acuta) osoitti vuonna 2015, että vuoden seurannassa suurimmalla osalla potilaista komplisoitumattoman eli lievemmän umpilisäketulehduksen hoito onnistuu antibiootilla, jolloin voidaan välttää tarpeettomia leikkauksia ja leikkaushoitoon liittyvää sairastavuutta sekä säästetään merkittävästi myös terveydenhuollon menoja.

Dosentti Paulina Salminen, Tyks.

Kuvassa tutkimusryhmän johtaja ja vastuututkija, päivystyskirurgian ylilääkäri, dosentti Paulina Salminen. (Kuva: Nadine Karell)

 

Tutkimuspotilaita on nyt seurattu viiden vuoden ajan ja pitkäaikaisseurannan tuloksista voidaan vetää sama johtopäätös. Tulokset ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä sekä potilashoidon että terveydenhuollon resurssien käytön kannalta.

APPAC-tutkimusta ja sen jatkoseurantaa johdetaan Tyksistä, tutkimusryhmän johtajana ja vastuututkijana on dosentti, päivystyskirurgian ylilääkäri Paulina Salminen. Jatkotutkimuksessa seurattiin sekä 256:n vain antibiootilla hoidetun umpilisäketulehdusta sairastaneen potilaan että 272 leikkaushoidetun potilaan tilannetta viiden vuoden ajan kuudessa sairaalassa. Mukana oli kolme yliopistosairaalaa (Tyks, OYS ja Tays) ja kolme keskussairaalaa (Jyväskylä, Mikkeli ja Seinäjoki).  

– Umpilisäketulehduksen uusiutumat vähenivät merkittävästi pidemmässä seurannassa, suurin osa uusiutumista tuli ensimmäisen puolentoista vuoden aikana. Viiden vuoden seuranta-ajalla antibioottihoito oli edelleen tehokasta ja turvallista, 61 prosenttia potilaista ei tarvinnut leikkaushoitoa.  Näillä pitkäaikaistuloksilla antibioottihoito on varteenotettava hoitovaihtoehto komplisoitumattoman umpilisäketulehduksen hoidossa ja sen käytännön toteutusta kannattaa ehdottomasti tutkia edelleen. Potilaille ja yhteiskunnalle tarpeettomien leikkausten välttäminen on hyödyllistä sekä leikkaushoitoon liittyvän sairastavuuden että kustannusten vähenemisen vuoksi. Lisäksi leikkaussaliresurssien saaminen muuhun käyttöön on tärkeää, sillä umpilisäkkeen poisto on maailman yleisin päivystysleikkaus, selvittää dosentti Paulina Salminen.

Tyks on tukenut tutkimusta valtion sairaanhoitopiireille myöntämästä tutkimusrahoituksesta.

Julkaisu:

Paulina Salminen, M.D., Ph.D., Risto Tuominen, M.P.H., Ph.D.; Hannu Paajanen, M.D., Ph.D., Tero Rautio, M.D., Ph.D., Pia Nordström, M.D., Ph.D., Markku Aarnio, M.D., Ph.D., Tuomo Rantanen, M.D., Ph.D., Saija Hurme, M.Sc., Johanna Virtanen, M.D., Ph.D., Jukka-Pekka Mecklin, M.D., Ph.D., Juhani Sand, M.D., Ph.D., Airi Jartti, M.D., Ph.D., and Juha M. Grönroos, M.D., Ph.D.: Five-year Follow-Up of Antibiotic Therapy for Uncomplicated Acute Appendicitis in the APPAC Randomized Clinical Trial JAMA 2018.

Tutkimusryhmän johtaja ja vastuututkija dosentti, ylilääkäri Paulina Salminen työskentelee Tyksissä. Toisena vastuuhenkilönä on toiminut professori, ylilääkäri Juha Grönroos Tyksistä.

Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat professori Hannu Paajanen (Mikkeli), dosentti Tero Rautio (Oulu), LT Pia Nordström (Tampere), dosentti Markku Aarnio (Jyväskylä), dosentti Tuomo Rantanen (Seinäjoki, nyk. Kuopio), professori Risto Tuominen (Turun yliopisto ja Windhoekin yliopisto, Namibia), professori Juhani Sand (Tampere, nyk. Lahti), professori Jukka-Pekka Mecklin (Jyväskylä), dosentti Airi Jartti (Oulu), LT Johanna Virtanen (Turku) ja biostatistikko Saija Hurme (Turun yliopisto).

 

Tämän tiedotteen laati lääketieteen toimittaja ja tiedetiedottaja Tuula Vainikainen, joka avustaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä tutkimusta koskevassa viestinnässä.

Muokattu : 18.6.2020 12:25
Luotu : 26.9.2018 10:04