Uuden psykiatrisen sairaalan suunnittelu jatkuu

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri jatkaa uuden psykiatrisen sairaalan suunnittelua. Piirin hallitus käsitteli 17.9.2019 sairaalan tarveselvitystä ja toiminnallista suunnitelmaa. Hallitus totesi, että hanke tarvitsee vielä jatkosuunnittelua muun muassa kaavoituksen ja investointien osalta. Suunnitelmat tuodaan uudestaan hallituksen käsittelyyn, kun Turun kaupungin kanssa on neuvoteltu kaavoituksesta ja sairaanhoitopiirin investointisuunnitelma on valmistunut.

– Tarveselvityksen pohjalta on selvää, että psykiatria tarvitsee uudet tilat ja siitä vallitsee suuri yksimielisyys. Hallitus keskusteli toiminnallisesti suunnitelmasta ja totesi päätösesityksen mukaisesti, että suunnittelua on vaikea viedä eteenpäin, ennen kuin asemakaavan ehdot ovat selvät ja halusi näin ollen palata asiaa, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga toteaa.

– Hankkeen koko ylittää selvästi nykyisen asemakaavan rakennusoikeuden määrän ja vaatii kaavamuutoksen. Kustannusten osalta tilanne on helpompi, koska hanke ei olennaisesti nosta psykiatrian tilakustannuksia. Hankkeen rahoitusmalli täytyy kuitenkin ratkaista samalla kun muut investointitarpeet arvioidaan taloussuunnitelmassa, Honga sanoo.

Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan kuntayhtymän valtuuston hankepäätös ja sen jälkeen tehtävä lopullinen investointipäätös.

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan psykiatrinen sairaala rakennettaisiin Turkuun, Tyksin Kantasairaalan viereen niin sanotulle Mikron tontille. Sairaanhoitopiiri on vuokrannut tontin Turun kaupungilta sopimuksella, jonka mukaan vuokra-alueen toiminta on rajattu ensisijaisesti psykiatrisen sairaalan toteuttamiseen.

Bruttopinta-alaltaan noin 42 000 neliömetrin suuruisen sairaalan rakentamisen arvioidaan maksavan noin 112,3 miljoonaa euroa ilman irtaimistoa ja muuta toimintavarustelua. Jos alueelle saadaan lainvoimainen asemakaava viimeistään keväällä 2021, ehtisi sairaala valmistua vuonna 2024.

Tämä on toimituksellinen tiedote kuntayhtymän hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 8.10.2019 15:05
Luotu : 17.9.2019 12:42