Tiedote Varsinais-sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksesta 19.9.2017

Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä: yhteistyö vahvistaa länsirannikon sairaanhoitopiirejä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien tuella vahvempi ja suoriutuu yliopistosairaalavelvoitteistaan paremmin kuin ilman niitä. Samalla Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit hyötyvät tiiviistä yhteistyöstä yliopistosairaalan kanssa. Näin totesi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä 19.9.2017 Länsirannikko-yhteistyötä käsittelevässä esitelmässään sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksessa.

Leena Setälän kasvokuva.

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit ovat panostaneet yhteistyöhön ja yhteiseen kehittämiseen vuodesta 2011 alkaen. Ns. Länsirannikko-strategian mukaan yhdistämällä kolmen sairaanhoitopiirin voimavarat ja Turun yliopiston osaamispääoma muodostetaan kokonaisuus, joka tuottaa enemmän ja parempia sekä edullisempia erikoissairaanhoidon palveluita kuin sairaanhoitopiirit erikseen.

Strategialla pyritään edistämään Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hyviä toimintaedellytyksiä mm. riittävän lääkärikoulutuksen ja tutkimustoiminnan turvaamiseksi länsirannikon alueella. Yhteistyössä on sovittu varmistettavan, että Porin, Turun ja Vaasan alueella toimii kolme päivystävää, kattavasti erikoissairaanhoitoa tuottavaa sairaalaa. Yhteisenä intressinä on edelleen varmistaa erikoissairaanhoidon palvelujen saanti ruotsinkielisille omalla äidinkielellään.

Yhteistyötä on tehty perustuen lisäksi lakisääteiseen järjestämissopimukseen, jonka päivitys on 19.9.2017 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksyttävänä. Sopimuksessa sovitaan näiden samaan erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien keskinäisestä työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Sopimuksella edistetään terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta, sen vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta.

Setälän mukaan taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävin muutos on ollut Vaasan sairaanhoitopiirin sydänkirurgian siirtyminen Tyksiin. Lisäksi Vaasan seudulta tullaan aiempaa useammin veritautien ja syövän hoitoon Tyksiin, kun aiemmin näitä palveluja hankittiin enemmän Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.

Järjestämissopimus on nyt päivitetty ajanjaksolle 2017–2021, ja sen keskeiset strategiset linjaukset koskevat erikoissairaanhoidon yhteistyötä, lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämistä, valmiussuunnittelua, laadunhallintatyötä sekä opetus- ja tutkimusyhteistyötä. Myös tietohallinto ja -järjestelmäyhteistyö sekä tukipalveluiden yhteistyö on ajankohtaista.

Sairaanhoitopiirit ja Turun yliopisto ovat mm. perustaneet Läntisen Syöpäkeskuksen osaksi valtakunnallista syövän tutkimuksen ja hoidon verkostoa, jotta syövän hoidon tutkimus- ja hoitokäytäntöjä voidaan yhtenäistää ja kehittää entistä vaikuttavimmiksi. Alueella tarvitaan myös yhteisiä liikkuvia lääkäriresursseja.

Setälä kertoi, että uutena avauksena yhteistyön kehittämiseen on sairaanhoitopiireissä päätetty käynnistää selvitys, olisiko perusteltua ja mahdollista laajentaa yliopistollinen sairaala käsittämään kaikki kolmen sairaanhoitopiirin toiminnot. Olisiko saatavilla lisähyötyjä, jos kolme sairaalaa yhdistettäisiin samaan yliopistosairaalaorganisaatioon? Selvityksen tekee Aalto-yliopiston professori Teemu Malmi ja se valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin uudet luottamushenkilöt

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän uusi valtuusto kokoontui 19.9.2017 ensimmäiseen kokoukseensa, jossa se valitsi jäsenet kuntayhtymän luottamuselimiin.

Valtuuston puheenjohtajat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin valtuutettu Niko Aaltonen Turusta, valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valtuutettu Eero Kuisma Laitilasta, ja valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi valtuutettu Jarmo Metsänperä Loimaalta.

Valtuuston vaalilautakunta

Sairaanhoitopiirin vaalilautakuntaan valtuusto valitsi seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):

 • Alpo Penttinen, pj. (Taru Liimatta)
 • Tuula Toivonen, vpj. (Raila Hakamäki)
 • Juha Nevavuori (Kirsi Järvi)
 • Katri Keloniemi (Jarmo Metsänperä)
 • Mona Lehtonen (Emmi Lehtinen).

Tarkastuslautakunta

Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntaan valtuusto valitsi seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):

 • Reino Lindqvist, Marttila pj. (Heikki Vainio, Loimaa)
 • Annika Siren, Turku, vpj. (Kirsti Lannermaa, Salo)
 • Antti Ääritalo, Kustavi (Ari Aalto, Salo)
 • Sanna Vauranoja, Kaarina (Piki Kettinen, Rusko)
 • Jukka Sirén, Kaarina (Olli Vestu, Pöytyä)
 • Mona Nylund, Turku (Eija Adenius-Tiilikainen, Turku)
 • Leena Rautiola, Mynämäki (Päivi Föhr, Kaarina).

Hallitus

Sairaanhoitopiirin hallitukseen valtuusto valitsi seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):

 • Ville Valkonen, Turku (Juhani Leppä, Turku)
 • Maija Kyttä, Turku (Piia Alvesalo, Turku)
 • Lasse Virtanen, Uusikaupunki (Irja Skyten-Suominen, Kustavi)
 • Kari Friman, Kaarina (Jussi Helesvirta, Rusko)
 • Jerina Wallius, Salo (Pia Maavirta, Somero)
 • Simo Paassilta, Salo (Miro Simola, Loimaa)
 • Seppo Lehtola, Laitila (Henna Vuoristo, Lieto)
 • Piia Elo, Turku (Heidi Virtanen, Turku)
 • Anneli Kivijärvi, Raisio (Martti Sipponen, Naantali)
 • Ulla Huittinen, Salo (Riitta Karjalainen, Turku)
 • Aimo Suikkanen, Koski Tl (Rauno Kajander, Pöytyä)
 • Tuija Ollikkala, Turku (Birgitta Ristolainen, Lieto)
 • Pekka Heikkilä, Raisio (Olli Nordberg, Turku)
 • Mirjami Flemmich, Pöytyä (Saara Ruohonen, Salo)
 • Jukka Kärkkäinen, Turku (Alpo Lähteenmäki, Turku)
 • Pirjo Lampi, Turku (Sirkku Saarinen, Laitila)
 • Niklas Guseff, Kemiönsaari (Merja Fredriksson, Parainen).

Valtuusto valitsi hallitukseen seuraavat Turun yliopiston nimeämät jäsenet varajäsenet (suluissa varajäsen):

 • Kalle-Antti Suominen (Päivi Mikkola)
 • Pentti Huovinen (Eeva Rainio).

Valtuusto määräsi hallituksen puheenjohtajaksi Piia Elon sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Ville Valkosen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Tuija Ollikkalan.

Hallintojaosto

Hallintojaostoon valtuusto valitsi seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):

 • Simo Paassilta, pj. (Heidi Virtanen)
 • Tuija Ollikkala, vpj. (Birgitta Ristolainen)
 • Pirjo Lampi (Niklas Guseff)
 • Anneli Kivijärvi (Jukka Kärkkäinen)
 • Kari Friman (Jussi Helesvirta)
 • Maija Kyttä (Pia Alvessalo)
 • Aimo Suikkanen (Rauno Kajander).

Kiinteistöjaosto

Kiinteistöjaostoon valtuusto valitsi seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):

 • Juhani Leppä, pj. (Ville Valkonen)
 • Ulla Huittinen, vpj. (Riitta Karjalainen)
 • Martti Sipponen (Henna Vuoristo)
 • Irja Skyten-Suominen (Jerina Wallius)
 • Alpo Lähteenmäki (Pekka Heikkilä)
 • Seppo Lehtola (Miro Simola)
 • Päivi Mikkola (Kalle-Antti Suominen).

Kielellisen vähemmistön lautakunta

Kielellisen vähemmistön lautakuntaan valtuusto valitsi seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):

 • Egon Nordström, Parainen, pj. (Jonas Heikkilä, Turku)
 • Christjan Brander, Parainen, vpj. (Conny Granqvist, Parainen)
 • Karoliina Abrahamsson, Parainen (Eeva Bergman, Parainen)
 • Eva-Stina Hellbom, Kemiönsaari (Martti Peräaho, Raisio)
 • Gunilla Avellan, Kemiönsaari (Anne-Marie Nygren, Parainen)
 • Risto Nurmela, Parainen (Tomy Wass, Kemiönsaari)
 • Marianne Robertsson, Turku (Mari Lindman, Turku)
 • Anders Laurén, Kemiönsaari (Dennis Nordell, Kemiönsaari)
 • Marja-Riitta Ståhlberg, Turku (Janna Lehtimäki, Turku).

Turunmaan osavastuualueen / liikelaitoksen johtokunta

Turunmaan osavastuualueen / liikelaitoksen johtokuntaan valtuusto valitsi seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):

 • Olof Elenius, Parainen, pj. (Jeanette Laaksonen, Parainen).
 • Kim Lindstedt, Parainen, vpj. (Stefan Järnström, Parainen)
 • Mikaela Luoma, Parainen (Jari Lehtivaara, Kemiönsaari)
 • Birgitta Ristolainen, Lieto (Mona Nylund, Turku)
 • Inger Wretdal, Kemiönsaari (Anders Nordell, Kemiönsaari)
 • Niklas Guseff, Kemiönsaari (Carita Backas, Kemiönsaari)
 • Stig Eggert, Kemiönsaari (Ghita Edmark, Kemiönsaari)
 • Merja Fredriksson, Parainen (Conny Granqvist, Parainen)
 • Regina Koskinen, Parainen (Kurt Ekström, Parainen)

Turunmaan osavastuualueen johtokunnan vähemmistökielinen jaosto

 • Turunmaan osavastuualueen johtokunnan vähemmistökieliseen jaostoon valtuusto valitsi seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):
 • Elina Kemppainen, Parainen, pj. (Raimo Luhtanen, Kemiönsaari)
 • Monica Eriksson, Kemiönsaari, vpj. (Raina Blomqvist, Parainen)
 • Mika Lehtinen, Kemiönsaari (Arja Marjatsalo-Kyllästinen, Kemiönsaari)
 • Jari Tschernij, Parainen (Helena Särkijärvi, Parainen)
 • Anu Taivainen, Kemiönsaari (Sami Siitojoki, Kemiönsaari).

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokuntaan valtuusto valitsi hallituksen edustajina seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):

 • Raimo Erkkilä, Kaarina, pj. (Ilona Koivunalho, Turku)
 • Irja Gustafsson, Kaarina, vpj. (Päivi Rantanen, Nousiainen)
 • Juhani Leppä, Turku (Sadri Beqiri, Turku).

Sairaanhoitopiirin ja kuntien perusterveydenhuollon yksiköiden viranhaltijoista valtuusto valitsi johtokuntaan seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):

 • Petri Virolainen, Tyks (Arja Pesonen, VSSHP)
 • Katariina Korkeila, Turun kaupunki (Jarkko Virtanen, Turun kaupunki)
 • Arto Rantala, Tyks (Anne Laapotti-Salo, Tyks)
 • Jane Marttila, Turun kaupunki (Max Lönnqvist, Turun kaupunki)
 • Juha Sandberg, Raision kaupunki (Arto Oikarinen, Maskun kunta)
 • Kaisa Nissinen-Paatsamala, Salon kaupunki (Sari Koistinen, Loimaan kaupunki)
 • Anna Arola-Järvi, Kaarinan kaupunki (Erkki Tuomaala, Kaarinan kaupunki).

Lähipalvelulautakunta

Lähipalvelulautakuntaan valtuusto valitsi seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):

 • Heikki Laine, pj. Raisio (Esa Kari, Mynämäki)
 • Pirjo Pesola, vpj. Uusikaupunki (Heidi Saarinen, Taivassalo)
 • Kalle Varvikko, Salo (Juha Wiskari, Somero)
 • Ulla-Riitta Arvola, Pöytyä (Anne Valta, Marttila)
 • Terhi Sinisalo, Laitila (Ulla-Maija Nikula, Uusikaupunki)
 • Miro Simola, Loimaa (Leena Puumalainen, Koski Tl)
 • Jukka Alestalo, Salo (Ismo Valve, Somero)
 • Minna Hallanheimo, Lieto (Jarmo Mäntynen, Kustavi)
 • Jarmo Havuaho, Paimio (Tuija Nummela, Raisio)
 • Tuomo Liljenbäck, Turku (Kati Laine, Turku)
 • Sari Pesonen, Salo (Altti Järvenpää, Salo)
 • Esko Antikainen, Kemiönsaari (Kauko Pietikäinen, Kemiönsaari)
 • Markku Tuominen, Uusikaupunki (Timo Salmi, Taivassalo).

Psykiatrian tulosalueen johtokunta

Psykiatrian tulosalueen johtokuntaan 31.12.2017 asti ulottuvalle toimikaudelle valtuusto valitsi seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):

 • Jukka Kärkkäinen, Turku, pj. (Pentti Aitamurto, Uusikaupunki)
 • Wilhelmiina Kallio, Salo, vpj. (Marja-Liisa Mutka, Laitila)
 • Ari Rusi, Rusko (Teemu Vappula, Pöytyä)
 • Janne Hilli, Turku (Pirjo Ranti, Turku)
 • Jussi Perkkola, Laitila (Hanna Gustafsson, Naantali)
 • Tarja Vuontela, Paimio (Heikki Vainio, Loimaa)
 • Katri Keloniemi, Pöytyä (Kaarina Ylhäinen, Masku)
 • Tiina Johansson, Parainen (Mari Kesälä, Sauvo)
 • Matti Rantanen, Turku (Marja-Leena Virkki, Kaarina).

Sairaanhoidollisten palvelujen / Tyks-Sapa-liikelaitoksen johtokunta

Tyks-Sapa-liikelaitoksen johtokuntaan 31.12.2017 asti ulottuvalle toimikaudelle valtuusto valitsi seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):

 • Martti Sipponen, Naantali, pj. (Tapani Mellanen, Kaarina)
 • Riitta Karjalainen, Turku, vpj. (Riina Kolkkala-Westerlund, Lieto)
 • Sanna Vauranoja, Kaarina (Arja Kitola, Mynämäki)
 • Harri Blomqvist, Uusikaupunki (Alpo Penttinen, Nousiainen)
 • Kaija Hartiala, Turku (Eeva Savola, Raisio)
 • Pilvi Heiskanen, Turku (Taina Laitinen, Mynämäki)
 • Jarmo Rasi, Loimaa (Harri Palomäki, Naantali)
 • Kari Salminen, Nousiainen (Olli-Pekka Ahokas, Vehmaa)
 • Pentti Huovinen, Turun yliopisto (Matti Laato, Turun yliopisto).

 

Korjaus 21.9.2017: Arto Oikarinen, Maskun kunta (eikä Ruskon kunta)

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n valtuuston kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 8.6.2020 9:17
Luotu : 19.9.2017 16:27