Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston kokoustiedote 28.11.2017

Sairaanhoitopiirin talousarvio ja taloussuunnitelma rakentavat tulevaisuuden terveydenhuoltoa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi tänään (28.11.2017) talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020.

– Palvelukysynnän ja avohoidon lisääntymisen vuoksi varaudumme ensi vuonna miljoonaan avohoitokäyntiin. Panostamme kehityshankkeissamme siihen, että tulevaisuudessa osa käynneistä voidaan hoitaa sujuvasti myös sähköisesti. Tämä edellyttää osallisuutta näitä palveluja rakentavaan maakunnalliseen ja kansalliseen yhteistyöhön, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

Sairaanhoitopiiri päivittää vuodenvaihteessa organisaatiorakenteensa sote-yhteensopivammaksi, kun psykiatrinen hoito sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut liitetään Tyksin osiksi. Kehittääkseen hoitojen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta piiri pyrkii laajentamaan biopankin ja tietopalvelujen käyttöä. Uudistunut lainsäädäntö keskittää edelleen vaativia hoitoja Tyksiin ja siten lisää raskainta toimintaa, mitä varten täytyy tehdä myös talousarviovarauksia.

Ikääntyvä sairaalarakennuskanta edellyttää tulevina vuosina peruskorjauksia, joita tehdään sekä Tyksin A-sairaalassa että kaikissa Tyksin lähisairaaloissa. Ensi vuonna alkaa uuden pysäköintitalon rakentaminen helpottamaan Kantasairaalan alueen pysäköintiongelmaa.

Uusi opetuksen ja laboratoriotoiminnan tarpeisiin rakennettu Medisiina D-rakennus otetaan käyttöön loppukeväällä 2018. Salon sairaalan peruskorjauksen laajempi hankesuunnittelu ja uuden psykiatrisen sairaalan suunnittelu käynnistyvät myös ensi vuonna.

Jäsenkuntien laskutus säilyy maltillisena

Talousarvion mukaan sairaalan toimintakulujen arvioidaan kasvavan 3,1 prosentilla eli 20,8 miljoonalla eurolla yhteensä 702 miljoonaan euroon. Kuluvan vuoden ennusteeseen nähden kulujen ennustetaan kasvavan 1,8 prosenttia. Palkkojen sopimuskorotuksiin ja muihin indeksitarkistuksiin varaudutaan seitsemällä miljoonalla eurolla. Hoitokustannusten kasvuun kohdistetaan 8,5 miljoonan euron talousarviovaraus.

Suorat tulot piirin jäsenkunnilta kasvavat talousarviossa maltillisesti 1,6 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ja ovat yhteensä 564,1 miljoonaa euroa. Kaikkiaan eri tahoilta tulevia toimintatuottoja ennakoidaan kertyvän 741,7 miljoonaa euroa. Rahoituskulujen ja poistojen jälkeen piirin tulokseksi arvioidaan jäävän 4,4 miljoonan euron alijäämä, joka tasoittaa piirille kertyneen ylijäämän.

Tyks-Sapa-liikelaitokselle kulujen ylitysoikeus

Valtuusto myönsi vuoden 2017 talousarvioon Tyks-Sapa-liikelaitokselle 6,4 miljoonan euron ylitysoikeuden sitoviin nettokuluihin. Kulujen kasvun pääsyynä on ollut potilasmäärän kasvusta johtunut kuvantamis- ja laboratoriopalvelujen sekä apteekkitarvikkeiden lisääntynyt käyttö. Kulujen kasvua on kuitenkin voitu hillitä sairaalan sisäisillä toimenpiteillä.

Valtuusto hyväksyi johtajaylilääkärin viran kelpoisuusehdot

Sairaanhoitopiiri valtuusto hyväksyi esityksen mukaiset kelpoisuusehdot avoinna olevan johtajaylilääkärin viran hakua varten. Kielitaidon osalta haussa ilmoitetaan, että viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta suomen ja ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Päätökseen liitettiin valtuutettu Tarja Rinteen esittämä RKP:n valtuustoryhmän toimenpidealoite. Sen mukaan valtuusto edellyttää, että hallitus tutkii tarkoin johtajaylilääkärin virkaa hakevien kyvyn toimia piirin tavoitteiden mukaisesti myös kielelliset näkökohdat huomioon ottaen.

Aloitteet ensihoidon palvelutasosta ja sairaaloiden esteettömyydestä

Sairaanhoitopiiri valtuusto hyväksyi esityksen mukaisesti ensihoidon palvelutasopäätöksen vuodelle 2018. Myöhemmin valtuuston jäsen Pia Maavirta jätti Someron kaupungin puolesta valtuutetun aloitteen, jossa toivotaan muun muassa, että valtuusto määrittelisi vuoden 2019 palvelutasopäätöksessä vähimmäistasot sairaankuljetusyksiköiden määrästä, lähtövalmiudesta ja tasosta samaan tapaan, kuin aiemminkin on tehty.

Valtuuston jäsen Emmi Lehtinen jätti Vihreiden puolesta aloitteen, jossa esitetään, että VSSHP laatisi sairaala-alueille yhtenäisen opastesuunnitelman, jotta ihmisten olisi helppo liikkua monimutkaisella sairaala-alueilla ja rakennuksissa, ja joka huomioisi myös esteettömyyden vaatimukset.

Muut esillä olleet asiat valtuusto päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti.

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n valtuuston kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 15.10.2019 11:11
Luotu : 28.11.2017 16:15