​Pirjo Immonen-Räihä vanhusten viikolla:

Vanhusten arjessa pärjäämistä tuettava enemmän

Terveydenhuollon tehtävä tulisi olla ihmisen arjessa pärjäämisen tukeminen. Palvelujen arvo syntyy palveluntuottajien ja niiden käyttäjien yhteisissä prosesseissa. Mitä lähempänä ihmisten arkea palvelut tuotetaan, sitä enemmän ne saavat aidon palvelun leiman. Palvelujen käyttökelpoisuutta ja saumattomuutta edistävät myös uudet digitaaliset palvelut.

Koska sairaanhoito on erikoistunut entistä kapeampiin osaamisaloihin, on perusterveydenhuollon ensisijainen tehtävä toimia lähellä ihmisen arkea ja vastata ihmisen hoitamisesta kokonaisuutena. Tähän tarvitaan lääketieteellisen osaamisen lisäksi moniammatillista ja monialaista osaamista, kykyä ja mahdollisuuksia moniammatilliseen ja monialaiseen yhteistyöhön.

Suurten kaupunkien julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista noin puolet tulee Kuntaliiton selvityksen mukaan perusterveydenhuollosta ja puolet erikoissairaanhoidosta. Kaikista kustannuksista perusterveydenhuollon avohoidon kustannukset ovat 14 % ja erikoissairaanhoidon avohoidon kustannukset ovat 21 %. Kaikista perusterveydenhuollon kustannuksista puolet tulee ympärivuorokautisesta hoidosta. Erikoissairaanhoidon kustannuksista noin 60 % tulee laitoshoidosta.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna kustannukset alkavat kasvaa voimakkaasti 65 ikävuoden jälkeen, niin että 15-49-vuotiaiden kustannukset ovat 1031 €/asukas/vuosi ja 85 vuotta täyttäneiden kustannukset asukasta kohden ovat jo 20778 €/asukas/vuosi.

Ympärivuorokautisen hoidon kustannukset alkavat kasvaa nopeasti 65 ikävuoden jälkeen, niin että 85 vuotta täyttäneiden perusterveydenhuollon laitoshoidon kustannukset ovat neljännes kaikista perus- ja erikoissairaanhoidon menoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota tarvitaan, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset yhdessä potilaiden ja omaisten kanssa voivat vaikuttaa siihen, että ihmiset pärjäisivät arjessa. Sillä ei riitä, että tehdään jokin monimutkainen toimenpide suurella taidolla. Pitää myös huolehtia kaikkien terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimijoiden kanssa, että kotona pärjääminen toteutuu.

Suurimmat kustannukset tulevat kaikista iäkkäimpien hoidosta. Iäkkäimpien määrä kasvaa, joten kustannusten nousua on odotettavissa. Geriatrista osaamista ja gerontologisia menetelmien osaamista tarvitaan. Hoidetaan yhdessä osaavasti sairaudet hyvin, tunnistetaan ja varhain puututaan kotona pärjäämättömyyden uhkiin, eikä makuuteta potilaita päiväsaikaan vaaleanpunaisissa pyjamissa. Tuetaan kaikin tavoin ikääntyneimpien liikkumista ja pärjäämistä. 


Vanhusten viikkoa vietettiin 5.-12.10.2014.

Kirjoittaja, yleislääketieteen dosentti Pirjo Immonen-Räihä toimii johtajana Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien yhteisessä perusterveydenhuollon yksikössä.Päivitetty: 22.10.2014 13:49