​Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri panostaa asiakas- ja henkilöstökokemukseen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri panostaa asiakas- ja henkilöstökokemukseen sekä laajaan yhteistyöhön. Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi päivitetyn strategian 24. marraskuuta. Strategialla varaudutaan soteuudistukseen sekä haetaan tapoja selvitä haasteellisesta taloudellisesta tilanteesta.

– Tavoitteemme ovat kunnianhimoiset. Visionamme on olla Suomen arvostetuin ja modernein sairaanhoitopiiri. Hoidamme asiakkaitamme niin, että tarvitessaan sairaalahoitoa jokainen varsinaissuomalainen haluaa tulla hoidetuksi juuri meillä. Laadukkaan palvelun pitää alkaa jo asiakkaan kotoa ja sen tulee jatkua takaisin kotiin saakka, myös ruotsin kielellä, sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl sanoo.

Strategian jalkautus suunnitellaan talven aikana.

– Aiomme yhtenäistää erikoissairaanhoidon palveluprosesseja, valmentaa henkilöstöämme palvelutilanteisiin sekä etsiä uusia keinoja, joilla voimme parantaa palvelukulttuuriamme, Bergendahl sanoo.

Sairaanhoitopiirissä työskentelee noin 8500 eri alojen ammattilaista.

– Merkittävänä työnantajana panostamme henkilöstökokemukseen vahvasti, ja tavoitteenamme on olla Suomen arvostetuin työpaikka. Haluamme että meillä työilmapiiri on kannustava, työntekijämme voivat olla ylpeitä omasta työstään ja sitä kautta palveluhenki heijastuu asiakaspalveluun, Bergendahl sanoo.

Työtä Varsinais-Suomen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteistyön tiivistämiseksi jatketaan.

– Tuemme maakunnan palvelujärjestelmän kehittämistä. Vahvistamme omalta osaltamme erityisvastuualueen yhteistyötä saumattomaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi yliopistosairaanhoitopiirillä ja -sairaalalla tulee olla kyky tukea tutkimusta ja alueen terveys- ja bioalaa sekä jatkaa yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa, Bergendahl sanoo.

Strategia valmisteltu taloudellisesti vaikeasti ennustettavassa tilanteessa

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi jäsenkuntien kanssa rakennetun kehyksen mukaisen talousarvion ja lähivuosien taloussuunnitelman. Kuntien maksuosuudet voivat nousta vuosittain enintään 2,5 prosenttia vuosina 2021–2023.

Lisäksi valtuusto hyväksyi esityksen, jonka mukaan jäsenkunnilta voidaan tänä vuonna tarvittaessa periä erillinen koronapandemiasta johtuva valmiusmaksu. Kaikkiaan maksua voidaan kerätä 15 euroa asukasta kohden eli yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Valmiusmaksu otetaan käyttöön vain, jos valtion lupaama taloudellinen tuki ei kata sairaanhoitopiirille koronapandemian hoidosta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä täysimääräisesti. Valtionavustusten lopullisen määrän ennakoidaan olevan tiedossa loppuvuoden aikana.

Muokattu : 24.11.2020 15:46
Luotu : 24.11.2020 15:41